Hoe moet de Europese aanpak voor digitalisering op het gebied van onderwijs, gezondheid en technologie eruitzien? De Commissie vraagt uw advies over digitale beginselen die ervoor moeten zorgen dat de EU-waarden in de digitale ruimte worden bevorderd en nageleefd. Reageren kan tot 2 september.


Geef uw mening over kernwaarden voor digitalisering in Europa

Gedeelde principes voor de digitale transitie

Wat zijn de belangrijkste waarden voor de digitale transitie in Europa? Hierover heeft de Commissie een consultatie gelanceerd. De Commissie vraagt uw mening onder andere over digitale vaardigheden, de toegang tot digitale diensten binnen het onderwijs en de digitale gezondheidszorg. Met de uitkomsten van deze consultatie wil zij een gezamenlijke verklaring met het Parlement en de Raad vormgeven, die eind van dit jaar wordt verwacht. Deze beginselen moeten als leidraad dienen voor toekomstige digitale regels. U kunt tot 9 juni uw input leveren op de roadmap en tot 2 september op de vragenlijst.

Context

In maart presenteerde de Commissie de Commissie de Mededeling van het ‘Digitale Kompas’, waarmee de Commissie poogt Europa digitaal soeverein te maken tegen 2030. In deze mededeling introduceerde de Commissie ook haar plan om een lijst van digitale beginselen op te stellen, waarvoor zij nu een publieke consultatie heeft geopend. Dit is in lijn met haar doelstelling om een mensgericht digitaliseringsbeleid te voeren. Ook in de nieuwe AI-Verordening staat veilig en ethisch gebruik van technologieën voorop. Het financieringsprogramma Digital Europe is het instrument van de Commissie om Europa ook digitaal fit te krijgen. Ter voorbereiding van het ‘Digital Compass Policy Program’, een ander vervolginitiatief van de Mededeling van het Digitale Kompas, zal een tweede publieke consultatie worden gelanceerd.