Het Digital Europe programma mag beginnen. Het Europees Parlement heeft officieel ingestemd, hiermee is de laatste drempel verwijderd. Het EU-programma gericht op de Europese digitale capaciteit en ontwikkeling van digitale technologieën betreft 7,6 miljard euro.


Digital Europe mag beginnen

Digital Europe ontvangt definitief akkoord

Digital Europe kan officieel van start gaan. Het Parlement heeft nu ingestemd met het programma, na de eerdere goedkeuring in de Raad. Onder Digital Europe wordt 7,6 miljard euro vrijgemaakt om onderzoeksprojecten over digitale capaciteit en de ontwikkeling van digitale technologieën te financieren. Digital Europe is een financieringsprogramma voor projecten op het gebied van supercomputing (2,2 miljard euro), kunstmatige intelligentie (2 miljard euro), cybersecurity (1,6 miljard) en het breder inzetten van digitale technologieën en interoperabiliteit (1,1 miljard). Daarnaast wordt een deel van het budget toegewijd aan geavanceerde digitale vaardigheden om deze technologieën te gebruiken, bijvoorbeeld door kortetermijnopleidingen voor werknemers en stages voor studenten (577 miljoen). De lidstaten en zo nodig de particuliere sector zullen bijdragen aan de financiering. Het is nog wachten op de meerjarige werkprogramma’s, waarin ook het medefinancieringspercentage wordt vastgelegd, alsmede de criteria om in aanmerking te komen voor subsidies in het kader van Digital Europe.

Context

In december stemde het Parlement voorlopig in met het Digital Europe programma, onder het meerjarig financieel kader voor de programmaperiode 2021-2027. Met de goedkeuring van het Parlement is de laatste drempel verwijderd. Digital Europe moet bijdragen aan samenwerking tussen bedrijven, de gezondheids- en de milieusector en de digitale autonomie van Europa versterken. Het financieringsprogramma werkt in aanvulling op andere Europese programma’s, waaronder Horizon Europe en Connecting Europe Facility en moet onderzoek naar digitale technologieën en de toepassing daarvan dichter bij elkaar brengen. Daarnaast poogt de Commissie met het programma de Europese datastrategie te ondersteunen, door middel van excellente AI en vrij verkeer van data.