Uit de Raadspositie voor de EU-begroting van 2024 blijkt dat de lidstaten 166 miljoen euro minder aan Horizon willen besteden dan de Commissie. Pijler twee wordt het hardst geraakt. Wat betreft Erasmus+ volgt de Raad het voorstel van de Commissie. Raad en Parlement onderhandelen in de herfst onderhandelen over een akkoord.


Lidstaten korten Horizon in positie begroting 2024, Erasmus+ ongeschonden

Minder Horizon, evenveel Erasmus+

De permanent vertegenwoordigers van de lidstaten hebben hun gezamenlijke positie over de EU-begroting voor 2024 aangenomen. Daaruit blijkt dat zij 166 miljoen euro minder voor Horizon reserveren dan de Commissie in haar conceptvoorstel doet. Daarmee komt het door de lidstaten gewenste totaalbudget voor Horizon voor 2024 uit op 12,6 miljard euro. De lidstaten gaan wel mee in het door de Commissie voorgestelde budget van 3,7 miljard euro voor Erasmus+. Ook de voorziene budgetten voor de structuurfondsen, EU4Health en InvestEU zijn gelijk aan het Commissievoorstel. Wel roomt de Raad 20 miljoen euro van Digital Europe af.

Pijler twee de klos 

Het merendeel van de 166 miljoen euro die de Raad schrapt uit het Commissievoorstel komt uit pijler twee, het grootste onderdeel van Horizon Europe. 125 miljoen euro komt namelijk bij de clusters vandaan. Alleen cluster 6 Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment blijft ongemoeid. De onderdelen innovatie-ecosystemen en het European Institute of Innovation (EIT) krijgen vanuit pijler drie respectievelijk 6 en 15 miljoen euro minder als het aan de Raad ligt. Ook pijler 1 blijft niet ongemoeid, want de lidstaten willen de European Research Council (ERC) met 20 miljoen euro korten.

Erg voorzichtig 

De lidstaten stellen bewust ‘voorzichtig en realistisch’ te begroten. De lidstaten hopen daarmee voor een behapbare absorptiecapaciteit van de programma’s te zorgen en een te snelle stijging van budgetten ten opzichte van vorig jaar te voorkomen. Dat zou de implementatie van de programma’s namelijk bemoeilijken. Tot slot stelt de Raad voldoende marge in te willen bouwen voor onvoorziene omstandigheden. Wat betreft Horizon gaat de argumentatie van de Raad over absorptiecapaciteit in ieder geval niet op: eerder dit jaar bleek dat Horizon Europe in de eerste twee jaar maar liefst 34 miljard euro extra had kunnen spenderen.

Context

De positie van de Raad volgt op het voorstel van de Commissie en wordt op 5 september formeel aangenomen. Het Parlement neemt haar positie half oktober in, waarna Raad en Parlement samen een akkoord moeten uitonderhandelen. Dat moet er eind november liggen. Naast deze procedure, die moet leiden tot een begrotingsakkoord voor 2024, loopt er ook een procedure rondom de herziening van het Meerjarig Financieel Kader, waar de jaarbegroting toe behoort. Dat betekent dat besluitvorming rondom die herziening gevolgen kan gaan hebben voor de jaarbegroting van 2024.