Het Lifelong Learning Platform (LLLP) wil dat de EU leermobiliteit gaat meten aan de hand van indicatoren en mobiliteitsdoelen. Dit maakt het LLLP bekend in een statement. Het LLLP betreurt dat in het huidige Strategic Framework (2021-2030) geen mobiliteitsdoelen zijn opgenomen, terwijl het stimuleren van leermobiliteit één van de doelen van de Europese Onderwijsruimte is.


LLLP wil dat de EU leermobiliteit gaat meten

Meten is weten

Leermobiliteit in de EU moet worden gemeten aan de hand van indicatoren en mobiliteitsdoelen, bepleit het LLLP in haar statement Learning Mobility for All: A Lifelong Learning Approach to Target, Process and Monitoring’ naar aanleiding van de consultatie over leermobiliteit van de Commissie. Het LLLP betreurt dat er in het huidige Strategic Framework for Cooperation in Education and Training (2021-2030) geen doelen zijn gesteld op het gebied van leermobiliteit voor 2030. Opvallend, zegt het LLLP, want het stimuleren van de leermobiliteit is één van de doelen van de Europese Onderwijsruimte. Het voorgaande Strategic Framework kende wel mobiliteitsdoelen. Door het ontbreken van deze doelen, is er geen maatstaf voor het meten van de progressie van leermobiliteit in de EU en het ondersteunen van de Europese onderwijsruimte. Verder stelt het LLLP dat eventuele obstakels op het gebied van mobiliteit aangekaart moeten worden om leermobiliteit te verbeteren. Hierbij speelt het vergroten van bewustzijn, het uitwisselen van informatie en de begeleiding van leerlingen een grote rol. Ook wil het LLLP dat lidstaten gaan werken met duidelijke richtlijnen vanuit de EU voor het monitoren van leermobiliteit. Dit stelt beleidsmakers namelijk in staat om een vollediger beeld te krijgen en beter aansluitende maatregelen vorm te geven op het gebied van leermobiliteit.

Context

Het Lifelong Learning Platform is een overkoepelende organisatie die organisaties op het gebied van educatie, training en jeugd bij elkaar brengt. De Commissie vraagt in een consultatie naar de mening van organisaties en individuen over leermobiliteit in de EU. Middels deze consultatie wil de Commissie obstakels identificeren, mogelijke stimulansen in kaart brengen en leermobiliteit harmoniseren met de groene en digitale transitie. Reageren kan tot 3 mei.

 

Mede geschreven door Tsjalling Kootstra.