De Commissie vraagt uw mening over leermobiliteit in Europa. Zij wil in het derde kwartaal namelijk een voorstel publiceren voor een nieuw leermobiliteitsraamwerk aangezien het huidige kader gedateerd is. De Commissie wil middels de consultatie barrières identificeren voor leermobiliteit, mogelijke stimulansen verkennen en leermobiliteit in lijn brengen met de groene en digitale transitie. Reageren kan tot 3 mei.


Hoe wordt leermobiliteit een realiteit voor iedereen?

Hoe bereiken we leermobiliteit voor iedereen?   

De Europese Commissie is benieuwd naar uw mening over leermobiliteit in de Europese Onderwijsruimte. De Commissie opent de consultatie om later in 2023 tot een Raadsaanbeveling te komen voor alle onderwijssectoren. Het huidige leermobiliteitsraamwerk stamt uit 2011 en is aan een update toe. Bovendien is het updaten van het kader in lijn met de doelstellingen van de Europese Onderwijsruimte. In de consultatie vraagt de Commissie uw mening over barrières tot leermobiliteit en oplossingen om deze te slechten. Ook is zij benieuwd naar effectieve stimulansen van leermobiliteit en wil zij leermobiliteit inclusief, milieuvriendelijk en digitaal maken.

Wat zijn bij u obstakels voor leermobiliteit?   

In een vooronderzoek identificeerde de Commissie alvast de zes grootste obstakels voor leermobiliteit. Zo is er vaak een gebrek aan bewustzijn bij studenten en staf over leermobiliteit en lopen zij tegen moeilijkheden aan in de voorbereiding van hun vertrek. Andere negatieve factoren zijn: een gebrek aan financiering en sociaaleconomische barrières; het erkennen van vaardigheden opgedaan in het buitenland; legale en administratieve hobbels en incoherent nationaal beleid. In de consultatie vraagt de Commissie uw mening over deze obstakels en aan het einde van de consultatie vraagt zij naar mogelijke toekomstige acties om leermobiliteit te stimuleren en oplossingen voor obstakels te vinden. De consultatie is open tot en met 3 mei 2023.

Context

Een van de doelen van de Europese Onderwijsruimte is om leermobiliteit op alle onderwijsniveaus de norm te maken in plaats van de uitzondering. Om dit mogelijk te maken stelde de Commissie voor om het huidige leermobiliteitsraamwerk te updaten, zodat deze beter aansluit  op onderwerpen zoals inclusie, de groene en digitale transitie en gebalanceerde mobiliteit. Hoewel de Commissie inzet op mobiliteit voor iedereen, gingen er in 2021 toch een behoorlijk aantal van 649.000 studenten en staf op Erasmus+ uitwisseling, ondanks de gevolgen van de coronapandemie. De aantallen liggen echter nog ver onder het niveau van 2019.