Op 21 maart werden de winnaars van de 2023 call voor Centres of Vocational Excellence (CoVE) bekendgemaakt. Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen zijn bij vijf van de vijftien CoVEs betrokken.


Nederland wederom goed vertegenwoordigd in de nieuwe Centres of Vocational Excellence

Nederlands succes

Zoals medio 2023 al bekend werd, heeft de Commissie meer dan 100 voorstellen ontvangen voor de Centres of Vocational Excellence. Neth-ER kreeg in december al lucht van een aantal projecten met Nederlandse inbreng. Nu de resultaten van de 2023 call officieel zijn uitgebracht, blijkt dat Nederland nog beter gepresteerd heeft. Van de vijftien geselecteerde projecten, zijn er vijf waarbij Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen betrokken zijn. Van alle betrokken lidstaten, coördineren Griekse partners de meeste projecten.

 

Hieronder een overzicht van de projecten met Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen:

 

  • De mbo-instelling Alfa College coördineert het project CEDCE (Colleges for European Data Centre Education), voor onderwijs voor data technici en facilitair ingenieurs. Platform Talent voor Technologie (PTVT) is een partner.
  • NHL Stenden en PTVT doen mee aan WIN4SME (Regional and International Education Partnerships for Workplace Innovation in SMEs) over samenwerkingsvormen met het mkb;
  • De Haagse Hogeschool en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zitten in P4ELECS (Platform for Electrification Skills and Competences), waar de focus ligt op de energietransite en daarvoor benodigde vaardigheden;
  • De Hanze Hogeschool, Noorderpoort, Drenthe College en de New Energy Coalition (waarvan o.a. TNO en Rijksuniversiteit Groningen partner zijn) zijn partner in H2Cove, een project over waterstof;
  • De groene kennisinstelling Aeres en PTVT doen mee aan een project over klimaatslimme landbouw, EVECSA (European Vocational Excellence for Climate Smart Agriculture).

Context

De Centres of Vocational Excellence (CoVEs) zijn partnerschappen tussen publieke en private partners uit verschillende regio's in Europa. Rond een maatschappelijke of sectorale uitdaging werken zij samen aan modernisering van het beroepsonderwijs zodat snel kan worden gereageerd op de steeds sneller veranderende wereld en arbeidsmarkt. Het initiatief wordt met 400 miljoen euro voor zeven jaar gefinancierd uit Erasmus+. Er is veel betrokkenheid vanuit het Nederlandse onderwijsveld, en bevordert samenwerking tussen mbo, hbo en wo met het mkb. De Commissie gaf in een Raadsaanbeveling over vaardigheden en arbeidstekorten aan tegen 2027 honderd nieuwe CoVEs te willen mede-financieren. Naast de vijftien projecten uit deze call, werden tussen 2019 en 2022 al 38 CoVE projecten geselecteerd. De huidige CoVEs zullen vol in de aandacht staan op het Vocational Excellence Forum dat in 2024 plaatsvindt tijdens de WorldSkillsFinals, 10 -15 september in Lyon, Frankrijk. Inschrijvingen zijn nog niet geopend.