De Commissie heeft de call voor Centres of Vocational Excellence voor 2024 geopend. Vanaf nu tot en met 7 mei kunnen geïnteresseerden een voorstel indienen voor het Erasmus+ initiatief. Daarnaast selecteerde de Commissie veertien nieuwe projecten uit de 2023-call. Hoewel de resultaten nog niet openbaar beschikbaar zijn, zijn er tot nu toe al vier projecten met Nederlandse betrokkenheid waarvan Neth-ER op de hoogte is.


Commissie opent Centres of Vocational Excellence call ‘24 en deelt resultaten ‘23

2024 call geopend  

Geïnteresseerden kunnen vanaf nu een voorstel indienen voor de Centres of Vocational Excellence (CoVEs). De Commissie heeft namelijk de 2024-call van het Erasmus+ initiatief geopend. Tot en met 7 mei mogen instellingen zich aanmelden. Er zijn volgens de Commissie een aantal nieuwigheden in de call om rekening mee te houden. Zo moedigt zij een sterke link aan met de sectorale Blueprints, die ook worden gefinancierd vanuit Erasmus+. In blueprint-projecten werken partners in een bepaalde sector samen aan vaardighedenvraagstukken. Daarnaast moeten projecten aantonen bij te dragen aan Europese waarden, zoals de rechtsstaat, democratie en eerbiediging van mensenrechten. Nog geen partners kunnen vinden voor jouw project? Dan kan je de matchmaking-kaart benutten.

Weer Nederlands succes in 2023 

In december verwittigde de Commissie tevens degenen die wel of niet geselecteerd zijn in de CoVE’s van 2023. Met een beschikbaar budget van 56 miljoen euro kon zij veertien projecten selecteren uit 109 ingediende projectvoorstellen deze ronde. De Commissie komt 52 miljoen euro tekort om alle ‘excellent’ bevonden voorstellen te kunnen financieren. Wie al de gelukkigen zijn is nog niet openbaar bekend gemaakt, maar Neth-ER kreeg alvast lucht van de volgende projecten met Nederlandse inbreng:

  • Het Alfa College coördineert een project omtrent datacentra, met Platform Talent voor Technologie als partner;
  • De Hanze Hogeschool, Noorderpoort, Drenthe College en de New Energy Coalition (waarvan o.a. TNO en Rijksuniversiteit Groningen partner zijn) zijn partner in een project over waterstof; 
  • De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Haagse Hogeschool zijn partner in een project voor de elektriciteitssector;
  • NHL Stenden en Platform Talent voor Technologie doen mee aan een project over samenwerkingsvormen met het mkb;
  • De groene kennisinstelling Aeres en Platform Talent voor Technologie doen mee aan een project over klimaatslimme landbouw.

Mocht u op de hoogte zijn van andere CoVE-projecten met Nederlandse inbreng, vernemen wij dat graag.

Context

Centres of Vocational Excellence zijn Europese partnerschappen gericht op de modernisering van het beroepsonderwijs. Het doel is dat beroepsonderwijsinstellingen hun vleugels uitslaan en samenwerken met bedrijven, sociale partners, universiteiten en onderzoeksinstellingen om samen met hen innovatieve leermethodes te ontwikkelen, regionale ontwikkeling en praktijkgericht onderzoek te stimuleren in een bepaalde sector of omtrent een maatschappelijke uitdaging. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedere deelnemende regio een regionaal Centre of Vocational Excellence versterkt of opzet. Dit is de derde maal dat de Commissie CoVE-projecten selecteert onder het huidige Erasmus+ programma. In de vorige ronde wisten Nederlandse partners ook goed te scoren. Opvallend is dat in de recente rondes, zo ook die van 2023, hogescholen en universiteiten steeds vaker meedoen.