De digitale kloof is een groot risico voor het welzijn van scholieren, constateren de Europese onderwijsministers. De digitaliseringstrend in het onderwijs moet daarom in goede banen geleid. Onder meer daarover ging de Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport in Brussel. Ook voortijdige schoolverlaters, Oekraïne en het Europees jaar van de jeugd stonden op de agenda van de halfjaarlijkse bijeenkomst van nationale onderwijsverantwoordelijken.


Onderwijsministers: ‘digitale kloof bedreiging voor welzijn scholieren’

Digitaal onderwijs moet mentaal welzijn helpen, niet verzwakken

Europese onderwijsministers willen het welzijn van leerlingen en docenten verbeteren. Dat is namelijk onder druk komen te staan door de digitalisering van het onderwijs tijdens de coronapandemie. De ministers concluderen dat in Raadsconclusies over het welzijn in digitaal onderwijs. De ongelijke toegang tot digitale leermiddelen vergroot die problemen. Een kwart van de leerlingen uit lagere inkomens beschikte in 2019 namelijk niet over de noodzakelijke computers of breedbandinternet. De digitale kloof overbruggen is daarom een speerpunt, vindt de Raad.

Digitaal welzijn in drie stappen

De onderwijsministers spreken af om het welzijn in digitaal onderwijs te vergroten langs drie focusgebieden. Als eerste is het van belang dat docenten en leerlingen de juiste kennis, vaardigheden en competenties behalen. Daarnaast moet de vormgeving van digitale leeromgevingen het welzijn bevorderen. Tenslotte is het volgens de ministers van belang rekening te houden met de sociale interactie tussen de leerling en de docent. Hiermee bedoelen ze dat een scherm geen vervanging is van het klaslokaal.

Aanpakken vroegtijdige schoolverlaters

Ook het hoge aantal voortijdige schoolverlaters stond op de agenda. In 2021 verliet 9,7% van de schoolgangers voortijdig het onderwijs, terwijl de EU een doel van 9% nastreeft. De ministers willen  het aantal voortijdige onderwijsverlaters drastisch verminderen. Daarnaast willen ze de prestaties op het vlak van lezen, wiskunde en natuurkunde flink verbeteren. Ze spreken af dat elke lidstaat tegen 2025 een alomvattende strategie moet ontwikkelen. Ook vragen ze de Commissie om de voortgang te monitoren.

Meer onderwerpen op de agenda

De Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport van 28-29 november (OJCS) behandelde ook andere onderwerpen. De ministers bespraken onder meer het Europees jaar van de jeugd en hoe de Europese Onderwijsruimte flexibeler kan reageren op crises, zoals COVID-19 of de oorlog in Oekraïne. Ook mediavrijheid, sportinfrastructuur, intergenerationele solidariteit, en deep tech kwamen aan de orde.

Context

De Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport is één van de acht formaties van de Raad. Vier keer per jaar komen de onderwijsministers en hun collega’s samen voor discussies over hun portefeuilles: tweemaal formeel en tweemaal informeel. De digitalisering van het onderwijs staat sinds het Digital Education Action Plan in 2020 hoog op de agenda. In 2023 wil de Commissie twee Raadsaanbevelingen over digitaal onderwijs en digitale vaardigheden voorstellen. Het Parlement vroeg in september om meer investeringen in mentale gezondheid in het onderwijs.

 

Mede geschreven door Bram Veerman.

 

Foto:  © European Union