Vier op de tien instellingen moeten het interne budget herverdelen en aanvullen om geplande Erasmus+ acties uit te voeren. Dat blijkt uit de samenvatting van de Erasmus+ open consultatie over haar tussentijdse en eindevaluatie. Volgens de respondenten zijn het vorige en huidige Erasmus+ programma erg goed in het versterken van Europese waarden en het bevorderen van inclusie. Wel zal het volgende kaderprogramma meer gelden nodig hebben om de huidige acties uit te blijven voeren. De uiteindelijke resultaten worden in het vierde kwartaal van 2024 verwacht.


Vier op de tien instellingen komt geld tekort voor Erasmus+

Input Erasmus+ evaluaties

De Commissie publiceert de samenvatting van ruim 1200 antwoorden op de open consultatie over het huidige Erasmus+ programma (2021-2027) en het vorige programma (2014-2020). De meerderheid van de antwoorden kwamen van organisaties en individuen uit het onderzoeks- en onderwijsveld (37%) en EU-burgers (22%). Duitsland, Portugal, Spanje, Griekenland en Turkije hebben het vaakst gereageerd. 2% van het totaal aantal reacties kwam van Nederlandse respondenten. 70% van de reacties geeft aan dat de Covid-19 pandemie de deelname aan Erasmus+ heeft beïnvloed. 79% van de reacties geeft aan dat de oorlog in Oekraïne de deelname aan Erasmus+ niet heeft beïnvloed; Nederland gaf aan het minst beïnvloed te zijn geweest.

Geld genoeg?

Vier op de tien organisaties geeft aan het interne budget te moeten herverdelen om de Erasmus+ acties uit te voeren en dat de Erasmus+ fondsen niet voldoende zijn om deze geplande acties uit te voeren. Ongeveer de helft geeft aan dat de deelname aan Erasmus+ beïnvloed wordt door inflatie: ruim zes op de tien individuele deelnemers moest dan ook hun eigen gelden bijleggen. Driekwart van de respondenten vraagt daarom om budgetverhoging. De meningen over de budgetverdeling tussen centrale acties en nationale agentschappen en ook de Key Actions zijn verdeeld.

Doelen en prioriteiten: inclusie staat hoog

Ruim de helft van de respondenten vindt dat Erasmus+ haar doelen bereikt en dat deze relevant zijn voor hedendaagse uitdagingen. Er wordt vooral positief gekeken naar de voortgang op mobiliteitsdoelen (89%) en het gemengde aanbod van mobiliteitsvormen (80%). Ook is ruim driekwart optimistisch over de geboekte vooruitgang op de doelen voor samenwerking en individuele leerdoelen. Ook versterkt het programma Europese waarden en identiteit, zo zegt negen op de tien. Volgens de antwoorden zijn de hoogste prioriteiten inclusie en diversiteit (78%), gevolgd door democratische waarden (72%), klimaatverandering (69%) en digitalisering (60%). Driekwart vindt dan ook dat het programma mensen met minder kansen voldoende bereikt. Grassroot en nieuwe organisaties komen zij ook goed mee dankzij versimpelde aanmeldingseisen, volgens 53%.

Het volgende kaderprogramma

Een overgrote meerderheid (96%) is tevreden over de huidige structuur en acties van het programma. Twee op de drie zegt positief te zijn over de samenhang met nationale, EU-brede en internationale programma's. 60% geeft aan dat excellentie en innovatie is gegroeid door de European Universities, 48% zegt dat over de Teacher Academies en 46% over de Centres of Vocational Excellence (CoVE). Ongeveer de helft zegt dat de gebruiksvriendelijkheid is verbeterd, bijvoorbeeld voor het aanvragen van gelden. Toch moeten er in het nieuwe kaderprogramma vanaf 2028 een aantal zaken veranderen. Acht op de tien vraagt om budgetverhoging en versimpeling van de administratieve eisen voor het ontvangen van fondsen. Ook geeft 22% aan dat deze met nieuwe doelen uitgebreid moet worden. De acties die volgens driekwart onveranderd doorgezet moeten worden, zijn mobiliteit voor mbo-, hbo- en wo-studenten, leerlingen en personeel. Ook benoemt ongeveer zeven op de tien samenwerkingspartnerschappen en kleineschalige partnerschappen.

Context

De Europese Commissie opende tot 8 december 2023 haar publieke consultatie voor de tussentijdse evaluatie van het huidige programma (2021-2027) en de eindevaluatie van het vorige programma (2014-2020). De uiteindelijke resultaten van de consultatie worden in het vierde kwartaal van 2024 verwacht. De Commissie zal deze gebruiken om het nieuwe kaderprogramma vanaf 2028 vorm te geven. Neth-ER deelt haar Erasmus+ standpunten in haar position paper, waarin zij onder meer vraagt om een verdubbeling van het nieuwe budget en versimpeling van administratieve taken.