28 september 2022

‘Innovatieagenda ontoereikend om breed spectrum aan uitdagingen het hoofd te bieden’

Nienke van Liempt

Nienke van Liempt

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Het Lifelong Learning Platform vindt de huidige conceptualisering van innovatie binnen de nieuwe Europese Innovatieagenda niet toereikend voor het volledig verzilveren van het Europese innovatie-potentieel. De focus ligt volgens hen teveel op technologische ontwikkeling en te weinig op sociale innovatie.


‘Innovatieagenda ontoereikend om breed spectrum aan uitdagingen het hoofd te bieden’

Herconceptualisering nodig

Volgens het Lifelong Learning Platform (LLLP) is het huidige begrip van innovatie in de New European Innovation Agenda (NEIA) niet toereikend om alle innovatie-uitdagingen aan te gaan. Dit schrijft zij in een statement. Daarom is een radicale herconceptualisering van wat innovatie inhoudt nodig. LLLP betoogt namelijk dat innovatie geworteld is in de co-creatie en overdracht van kennis die sociale, economische en ecologische voordelen creëert. Het in het NEIA gehanteerde begrip is teveel gericht op technologische ontwikkeling, met veel aandacht voor deep tech startups en hun financiering. Er ligt grote nadruk op de functie van innovatie om nieuw marktpotentieel aan te boren, maar er is weinig aandacht voor de rol van innovatie in het oplossen van sociale- en milieuproblemen. De rol van sociale innovatie en sociaal ondernemerschap in het ontwikkelen van innovatiepotentieel mag niet uit het oog verloren worden, aldus het LLLP. Alleen dan kan de NEIA een richting uitstippelen waarmee Europa een leidende rol kan spelen op het innovatiewereldtoneel.

Context

In de nieuwe Europese Innovatieagenda, onlangs gepresenteerd door de Commissie, wordt met veel nadruk op deep tech, een aantal kernacties uiteengezet om innovatie in Europa te bevorderen. Ook in het EIC werkprogramma voor 2022 is er speciale aandacht voor deep tech. LERU kwam in juli met een aantal knelpunten die de exploitatie van innovatiepotentieel belemmeren.

 

Mede geschreven door Julian Zwaal