“De Europese academische wereld moet meer doen om ondernemerschap te stimuleren”, aldus LERU. Zij stelt dat universiteiten het voortouw moeten nemen door innovatie en onderwijs in ondernemerschap beter te belonen.


LERU: 'Academische wereld moet meer doen om ondernemerschap te stimuleren'

Transparante beloningssystemen

De Europese academische wereld moet meer doen om ondernemende onderzoekers en onderwijs in ondernemerschap te ondersteunen. Dit stelt de League of European Research Universities (LERU) in haar position paper ‘Bottlenecks to be addressed by the New European Innovation Agenda’. Universiteiten moeten hierin het voortouw nemen door innovatie beter te belonen. Zo zou het huidige eenvormige loopbaanperspectief omgevormd moeten worden tot een dynamischer systeem, waarbij onderzoekers kunnen worden opgeleid voor meerdere maatschappelijke functies. Transparante beloningssystemen voor innovatie, met aandacht voor individuele promotiemogelijkheden, passen binnen zo’n verandering van het systeem, aldus LERU. Ook nationale regeringen moeten flexibele loopbaantrajecten makkelijker maken.

Financiering

Onderzoeksfinanciering zou ondernemerschap beter moeten ondersteunen, door onderzoekers in staat te stellen aan innovatieve ideeën te werken en bredere vaardigheden op te doen. Daarnaast noemt LERU dat er meer moet worden gedaan om vrouwelijke onderzoekers beter in staat stellen een succesvol bedrijf op te richten. Verder is er meer financiering nodig voor universitaire start-ups en stelt LERU voor een virtuele marktplaats voor start-ups te creëren om hen in contact te laten komen met potentiële klanten uit heel Europa.

Context

De timing van de publicatie van LERU komt overeen met de publicatie van de nieuwe Europese Innovatieagenda van de Commissie. De vijf pijlers daarin zijn: het bevorderen van diepgaande technologische innovatie inclusief aantrekken van investeerders, betere testfaciliteiten, het oprichten van innovatienetwerken in heel Europa, het beter aantrekken en behouden van talent, en het herzien van beleid om innovatie te bevorderen. De afgelopen periode stond een consultatie open voor deze nieuwe Europese Innovatieagenda, waar Neth-ER ook op heeft gereageerd. EARTO en CESAER deelden eerder al hun aanbevelingen rondom de nieuwe Europese Innovatieagenda.