Een nieuwe co-investeringsfaciliteit van 150 miljoen euro biedt mogelijkheden voor bedrijven die met kunstmatige intelligentie werken. De Europese Investeringsbank wil met dit nieuwe financieringsinstrument 20 à 30 mkb-bedrijven gaan ondersteunen. Bedrijven die zich bezighouden met baanbrekende AI-technologieën kunnen zich aanmelden, maar ‘wie het eerst komt, het eerst maalt'. 


150 miljoen voor ondersteuning AI in mkb

Nieuwe investeringsfaciliteit voor AI-bedrijven

Een nieuwe co-investeringsfaciliteit voor kunstmatige intelligentie (AI) van 150 miljoen euro zal AI-bedrijven in Europa gaan ondersteunen. De Europese Investeringsbank (EIB) wil hiermee  samen met fondsen vanuit het Europees Investeringsfonds (EIF), steun bieden aan 20 à 30 mkb-bedrijven die werken aan de ontwikkeling van baanbrekende AI-toepassingen en andere technologieën die AI direct ondersteunen, zoals Blockchain, Internet of Things (IoT) en robotica. Dit nieuwe financieringsinstrument valt nog net onder Horizon 2020 en zal de komende vier jaar worden ingezet. Daarnaast zal de EIB samenwerken met private investeerders om zo co-financieringen te bieden aan projecten die minimaal een miljoen aan investeringen nodig hebben. De evaluatie van projecten zal op doorlopende basis plaatsvinden en voor de toezegging zal het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ gelden. Geïnteresseerden kunnen door middel van een aanmeldformulier een voorstel indienen.

Context

In vergelijking met de Verenigde Staten en China heeft Europa een investeringskloof van miljarden euro’s op het gebied van kunstmatige intelligentie. De zojuist gelanceerde co-investeringsfaciliteit wil deze kloof verkleinen. De faciliteit bouwt voort op de expertise die de EIB en EIF hebben opgedaan in  de bestaande pilot InnovFin Equity. Dit proefproject van 100 miljoen euro richt zich op kunstmatige intelligentie en blockchain.