Het aantal nieuwkomers in het eerste jaar van Horizon Europe is vergelijkbaar met Horizon 2020. Tijdens de gehele looptijd van Horizon 2020 kwamen veel nieuwkomers van het mkb. 20 procent van de financiering voor Nederland ging naar nieuwkomers: partijen die niet eerder financiering ontvingen in een Kaderprogramma voor onderzoek. Dit blijkt uit een rapport van de Commissie.


Aandeel nieuwkomers 1e jaar Horizon Europe ongeveer gelijk aan Horizon 2020

Aantal nieuwkomers stabiel

30 procent van de begunstigden van het eerste jaar van Horizon Europe zijn nieuwkomers. Deze nieuwkomers ontvingen tot nu toe 10,3 procent van de uitgegeven financiering. Nieuwkomers zijn partijen die niet eerder financiering hebben ontvangen in een Kaderprogramma voor onderzoek. Het percentage nieuwkomers in het eerste jaar van Horizon 2020 was 34,7 procent en zij ontvingen 9,2 procent van de financiering. Dit betekent dat het aantal nieuwkomers en de totaal ontvangen financiering in het eerste jaar van beide programma’s redelijk overeenkomt. Nieuwkomers ontvangen gemiddeld wel substantieel meer in Horizon Europe dan in Horizon 2020: 382.000 versus 218.000 euro.  

Veel nieuwkomers Horizon 2020

Gedurende de totale looptijd van Horizon 2020 was maar liefst 69,2 procent van alle deelnemers een nieuwkomer. Zij ontvingen gezamenlijk 18,9 procent van alle financiering. Dit is een opvallende kloof en daar zijn twee redenen voor. Ten eerste doen nieuwkomers aan minder projecten mee, vaak zelfs maar aan één. Ten tweede zijn die projecten kleiner van omvang met een minder grote financiële waarde. Onder de nieuwkomers zijn weinig onderwijs- en onderzoeksinstituten, omdat de meeste al langer meedoen in het Kaderprogramma. Veel nieuwkomers zijn afkomstig van het mkb: 50,3 procent.

Waar komen de nieuwkomers vandaan?

De hoeveelheid nieuwkomers in Horizon 2020 per EU-lidstaat verschilt. In Nederland ging ongeveer 20 procent van de financiering naar nieuwkomers. Dit percentage ligt iets hoger dan het gemiddelde van 17,5 procent voor de ‘’EU-15’’ lidstaten als geheel, de oudere lidstaten waartoe ook Nederland behoort. Relatief meer nieuwkomers zijn afkomstig uit de ‘’EU-13’’ lidstaten, die sinds 2004 lidstaat zijn. In deze groep ligt het percentage nieuwkomers namelijk op 31,7 procent.

Geen SME Instrument meer

Het rapport vergelijkt het SME Instrument, dat onder Horizon 2020 populair was onder nieuwkomers, met de European Innovation Council (EIC) onder Horizon Europe. 9 op de 10 begunstigden van het SME Instrument ontvingen nooit eerder financiering uit een Kaderprogramma. Voor de EIC ligt dit percentage tussen de 60 en 70 procent. Het rapport wijt dit verschil aan de andere opzet van beide instrumenten. Zo biedt de EIC geen kleine subsidies vergelijkbaar met de eerste fase van het SME Instrument. Ook zijn de beoogde begunstigden van de EIC iets anders. Meer dan het SME Instrument richt de EIC zich op bedrijven die in een hoger ontwikkelstadium zitten, die veelal geen nieuwkomer meer zijn.

Context

Het rapport past binnen de eindevaluatie van Horizon 2020 waar de Commissie momenteel input voor ophaalt. Kroatië besteedde tijdens haar voorzitterschap van de Raad eerder aandacht aan nieuwkomers in het Kaderprogramma.  

Mede geschreven door Tsjalling Kootstra.