Normalisatie voor Horizon 2020-onderzoeksprojecten wordt steeds meer erkend als belangrijk valorisatiekanaal, maar staat desondanks nog in de kinderschoenen. Kennis over het bewust gebruiken van normen voor het valoriseren van onderzoeksresultaten is echter nog beperkt, blijkt uit een rapport van de Commissie. Het rapport bespreekt de huidige stand van zaken ten aanzien van normalisatie binnen onderzoeksprojecten en presenteert het aanbevelingen die moeten bijdragen aan het versterken van normalisatiepraktijken in de toekomst.


Commissie identificeert aandachtspunten voor normalisatie van Horizon-projecten

Normalisatie nog steeds in opkomst

Het belang van normalisatie van onderzoeksresultaten binnen Horizon 2020-projecten wordt steeds vaker erkend als belangrijk valorisatiekanaal. De Commissie bespreekt in een net verschenen rapport de huidige stand van zaken van het gebruik van normalisatie en normen aan de hand van beste praktijken uit H2020. Ondanks deze ontwikkeling laat het rapport eveneens zien dat normalisatie nog steeds in de kinderschoenen staat en normalisatieactiviteiten nog niet wijdverbreid toegepast worden. Om de kenniskloof over normalisatie te dichten informeert het rapport over het bewust gebruiken van normalisatie voor het vercommercialiseren en valoriseren van kennis uit onderzoeksprojecten.

Resultaten normalisatie in onderzoek

Een grote uitdaging voor het toepassen van normalisatie binnen onderzoeksprojecten houdt verband met moeilijkheden om de onderzoekpraktijk te synchroniseren met normalisatie. Hoewel onderzoek vrijwel altijd verkennend is, vraagt normalisatie om het volgen van striktere processen met duidelijke deadlines en formele eisen. Daarnaast is het lastig om een volledige norm te creëren voor een enkel Horizon-project. Er dient daarom allereerst beoordeeld te worden of er daadwerkelijk een behoefte is aan normalisatie als een manier voor de valorisatie van bepaalde onderzoeksresultaten. Verder toont het rapport dat normalisatieactiviteiten binnen een onderzoeksproject grotendeels samenhangen met activiteiten op het gebied van stakeholdermanagement. Het is in dat licht van belang dat projectleden binnen een onderzoek ervaring hebben met normalisatie en connecties hebben met belanghebbenden uit de industrie.  

Aanbevelingen voor belanghebbenden

Het rapport bevat verschillende aanbevelingen voor universiteiten, onderzoekers, beleidsmakers en overige belanghebbenden binnen de onderzoekswereld. Zo is het van belang om al tijdens de planningsfase van onderzoeksprojecten essentiële belanghebbenden voor normalisatieactiviteiten te identificeren en benaderen, waaronder met name belanghebbenden uit de industrie. Ook tijdens de implementatieperiode van Horizon-projecten helpt veelvoudige interactie met belanghebbenden. Daarnaast is er de noodzaak om zorgvuldig na te denken over de manier waarop intellectueel eigendom en normalisatiekwesties met elkaar verband houden en is het creëren van knowhow op het gebied van normalisatiesprocessen van groot belang.

Context

Normalisatie verwijst naar het proces waarbij procedures worden ontwikkeld, voorzien worden van normen en zoveel mogelijk aan elkaar gelijkgesteld worden. Dit proces draagt bij aan de succesvolle overdracht, commercialisering en valorisatie van onderzoeksresultaten en is daarmee een belangrijke factor die bijdraagt aan innovatie. Normen verhogen de compatibiliteit en interoperabiliteit, voorkomen onderzoeksduplicatie en maken het makkelijker om producten op de markt te brengen. Bijvoorbeeld met de Europese Green Deal wil de Commissie graag de technische normen zetten die overal moeten gaan gelden in de wereld. Eerder dit jaar presenteerde de Commissie daarom een normalisatiestrategie met een update van de Verordening voor normalisatie en met onderzoek, innovatie & training als belangrijke pijlers voor de strategie. De normalisatiestrategie is onderdeel van de Europese industriestrategie, die de Commissie vorig jaar actualiseerde. Het rapport van de Commissie draagt bij aan de voorbereidingen van de Commissie voor een handboek voor normalisatie  voor onderzoekers.