01 september 2022

Commissie is benieuwd: Maakt jouw instelling gebruik van automatische wederzijdse erkenning?

Nienke van Liempt

Nienke van Liempt

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Via een online enquête wil DG Education and Culture te weten komen of/hoe automatische wederzijdse erkenning bij hogeronderwijsinstellingen en het beroepsonderwijs is geïmplementeerd. Reageren kan tot en met 30 september 2022.


Commissie is benieuwd: Maakt jouw instelling gebruik van automatische wederzijdse erkenning?

Commissie zoekt respondenten

Via een online enquête wil DG Education and Culture (EAC) te weten komen of/hoe automatische wederzijdse erkenning bij hogeronderwijsinstellingen en het beroepsonderwijs is geïmplementeerd. Het belang van wederzijdse erkenning is in 2018 door de Commissie onderstreept in de ‘Council Recommendation on promoting automatic mutual recognition of higher education and upper secondary education and training qualifications and the outcomes of learning periods abroad’. Deze Raadsaanbeveling heeft betrekking op:

  • de erkenning van kwalificaties binnen het middelbaar-, beroeps- en hoger onderwijs met het oog op toegang tot verdere studies in een ander lidstaat.
  • de overdracht van studiepunten die zijn verworven tijdens een tijdelijke ervaring in het buitenland voor een programma binnen het hoger onderwijs.
  • de erkenning van resultaten van de leerperiode in een andere lidstaat tijdens beroepsonderwijs en trainingen.

Voor de evaluatie is EAC op zoek naar gegevens over de uitvoering en stand van zaken van de wederzijdse automatische erkenningsprocessen. Het invullen van de online enquête neemt slechts enkele minuten in beslag. De enquête sluit op 30 september 2022.

Context

In 2017 stelde de Europese Commissie voor om richting een Europese Onderwijsruimte te gaan in 2025. Een van de speerpunten binnen dit nieuwe idee is de wederzijdse erkenning van diploma’s tussen lidstaten. In mei 2018 presenteerde de Commissie een voorstel voor de Raadsaanbeveling voor de automatische erkenning van diploma’s en kwalificaties in Europa. Het gebrek aan harmonisatie voor erkenning van kwalificaties en diploma’s vormt een belemmering voor mobiliteit, met name in het beroepsonderwijs. Het Parlement nam in lijn hiermee in 2018 een resolutie aan en riep lidstaten op om zich meer in te zetten om de wederzijdse erkenning van diploma’s te realiseren. De status van de implementatie wordt nu geëvalueerd.