Het Nederlandse herstelplan van 4,7 miljard euro krijgt groen licht van de Europese Commissie. Met het geld gaat Nederland voornamelijk investeren in de groene en digitale transities. Los van het Nederlandse plan stelt de Europese Rekenkamer dat de beoordeling van de nationale herstelplannen door de Commissie grotendeels voldoet.


Commissie keurt Nederlands herstelplan van 4,7 miljard euro goed

Veel geld naar groene en digitale transities       

Het Nederlandse herstelplan kan bijna van start. De Commissie heeft het plan goedgekeurd. Nederland zal 48% van de 4,7 miljard euro gebruiken voor maatregelen die bedoeld zijn om de klimaatdoelen te bereiken. Het kabinet gaat met name investeren in windenergie op zee (690 miljoen) en het verminderen van de impact van stikstofemissies (710 miljoen). Voor de digitale transitie gaat Nederland investeren in innovatieve kwantumtechnologieën (270 miljoen) en kunstmatige intelligentie-oplossingen (60 miljoen). In totaal draagt 26% van het plan bij aan de digitale transitie. Onderwijs komt er ook aan te pas: zo wordt er onder meer 450 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling van digitale vaardigheden. De Commissie heeft niet berekend welk aandeel als kennisinvestering kan worden aangemerkt. Andere lidstaten investeren veel in onderzoek en innovatie, bleek eerder.

Rekenkamer gematigd positief

De Europese Rekenkamer onderzocht zes eerder goedgekeurde herstelplannen van andere lidstaten. Zij concludeert dat de beoordeling van de Commissie over het algemeen goed verliep, er iets nauwkeuriger kon worden opgetreden. Zo waren de duurzaamheidsvereisten niet altijd even duidelijk. Verder had de Commissie niet gedefinieerd tot in hoeverre lidstaten de landspecifieke aanbevelingen uit het Europees semester moesten opvolgen. Voor Nederland gaan die in 2022 bijvoorbeeld over het aanpakken van de arbeidstekorten en het investeren in de groene en digitale transities. Het huidige plan gaat vooral in op het tweede punt.

Context 

De 4,7 miljard euro die Nederland heeft ontvangen is onderdeel van de Recovery and Resilience Facility. Dit budget is bedoeld om lidstaten te helpen na de coronacrisis. Nederland had als laatste van de lidstaten een herstelplan ingediend bij de Commissie. Overigens moet de Raad het Nederlandse herstelplan ook nog goedkeuren voordat Nederland het geld ontvangt. Alleen het plan van Hongarije is tot nu toe nog niet goedgekeurd.

 

Mede geschreven door Laura de Boer