25 februari 2021

Commissie lanceert actieplan voor synergieën tussen de civiele, defensie- en ruimtevaartindustrie

Joep Roet

Joep Roet

Plaatsvervangend directeur

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De Commissie introduceert een actieplan gericht op de synergieën tussen de civiele-, defensie- en ruimtevaartindustrie. Aan de hand van drie vlaggenschipprojecten en de nieuwe innovation incubator poogt de Commissie civiele onderzoeks- en innovatieactiviteiten met potentiële toepassing op defensiegebied te ondersteunen.


Commissie lanceert actieplan voor synergieën tussen de civiele, defensie- en ruimtevaartindustrie

Synergieën: programma’s en financieringsinstrumenten

De Commissie heeft een nieuw actieplan gepresenteerd, waarmee ze voor het eerst synergieën creëert tussen de civiele, defensie- en ruimtevaartindustrie. Met het nieuwe programma wil de Commissie Europese innovaties financieren met zogenaamde dual-use-technologieën op het snijvlak van defensie, ruimte en civiel gebruik, zoals cloud, processoren, cyber, kwantum en kunstmatige intelligentie (AI), om zo haar industriële basis te verstevigen. In het actieplan zoekt de Commissie ook de samenwerking op binnen diverse EU-programma’s voor technologische ontwikkeling, zoals Horizon Europe, EIC, het Europees ruimteprogramma en Digital Europe. Hoewel de precieze financieringsstromen nog niet zijn vastgesteld, verkent de Commissie momenteel de mogelijkheden binnen de bestaande EU-programma’s voor technologische ontwikkeling. Eind 2021 zal de Commissie hier meer duidelijkheid over geven.

Vlaggenschipprojecten en innovation incubator

In het programma zijn elf concrete acties opgenomen die gericht zijn op de interactie tussen de civiele, defensie- en ruimtevaartindustrie. De meest belangrijke daarvan zijn de drie vlaggenschipprojecten, die trachten Europa’s strategische autonomie te waarborgen. Om te beginnen wordt er ingezet op drone-technologieën in defensie. Ook is er aandacht voor een weerbaar connectiviteitssysteem en verkeersbeheer voor de ruimte. Naast de vlaggenschepen zal de innovation incubator gezamenlijke projecten met RTO’s, mkb’s en startups ondersteunen. Hiermee legt de Commissie een duidelijke link tussen het nieuwe actieplan en haar eerder gepresenteerde mkb-strategie, waarin ze de wisselwerking tussen bedrijven en het kennisveld wil stimuleren.

Context

Voor het eerst presenteert de Commissie een actieplan dat specifiek gericht is op het vinden van nieuwe synergieën tussen de civiele, defensie- en ruimtevaartindustrie met als doel Europa minder afhankelijk te maken op het gebied van kritieke technologieën. Het actieplan was al aangekondigd in de Industriestrategie van maart 2020. In het actieplan wordt een systematische benadering gezocht om onderzoeks- en innovatieactiviteiten uit de drie domeinen gezamenlijk te financieren. De Commissie is voornemens technologieroutekaarten te ontwikkelen, door eerst het innovatiepotentieel in kaart te brengen en te maximaliseren. Op Europees niveau wordt ook gewerkt aan richtlijnen voor de omgang met dual-use-technologieën door onderzoekers.