De Commissie komt met een European Battery Academy voor de bij- en omscholing van werknemers in de batterijenindustrie. De Academie zal activiteiten op Europees niveau coördineren en voorzien in het uitrollen van trainingen in lidstaten. In 2022 wil de Commissie ook werken aan het diversifiëren van de toevoer van batterijgrondstoffen en betere toegang tot financiering voor de batterijenindustrie faciliteren.


Commissie lanceert European Battery Academy voor bijscholing in batterijenindustrie

Academie voor bij- en omscholing

De Commissie heeft een European Battery Academy (EBA) opgericht. De Academie moet bijdragen aan het bij- en omscholen van werknemers in de batterijenindustrie middels nationale om- en bijscholingsprogramma's. De Commissie ondertekende een intentieverklaring met het European Institute of Innovation and Technology (EIT) en EIT InnoEnergy voor een subsidie van 10 miljoen euro afkomstig uit REACT-EU ten behoeve van de Academie. Naar verwachting zullen 800.000 werknemers tegen 2025 over nieuwe of aanvullende vaardigheden moeten beschikken om de batterijensector te stimuleren. Aanbieders van training binnen de sector kunnen zich ook melden bij de EBA om in samenwerking met EIT InnoEnnergy onderwijsaanbod en trainingen te ontwikkelen en stimuleren.

Prioriteiten voor 2022 

Verdere plannen van de Commissie voor de batterijenindustrie bestaan uit het snel goedkeuren van een Verordening voor duurzame batterijen en het diversifiëren van de toevoer van batterijgrondstoffen. Daarnaast wil de Commissie de vergunningsprocedures voor projecten voor batterijgrondstoffen in EU-lidstaten beter stroomlijnen en de industrie meer toegang geven tot financiering voor projecten in Europa. Hierbij valt te denken aan steun van de Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, de Clean Technology Materials Task Force en het Sustainability Battery Materials Fund van de EBA.

Context

De EBA maakt onderdeel uit van de European Battery Alliance die in 2017 is opgericht door de Commissie en door EIT InnoEnergy wordt gecoördineerd. De plannen voor bij- en omscholing in strategische industriële ecosystemen zoals de batterijenindustrie maken onderdeel uit van de EU Skills Agenda. Via het Pact for Skills wil de Commissie vaardighedeninvesteringen in verscheidende sectoren stimuleren. Daarnaast bevordert de Commissie onderzoek naar batterijen via het European Partnership voor Batteries onder Horizon Europe.