De Commissie heeft een consultatie geopend om een gedragscode op te stellen voor het slim gebruik van intellectueel eigendom. Hiermee moet het makkelijker worden om onderzoeksresultaten in de praktijk te brengen en zo het Europese concurrentievermogen op technologie te versterken. Reageren kan tot en met 1 juni.


Commissie vraagt om input gedragscode voor IP

Een nieuwe gedragscode

De Commissie vraagt middels een consultatie om uw input voor het bijwerken en opstellen van een gedragscode voor het slim gebruik van intellectueel eigendom (IP). De gedragscode moet leiden tot een betere kennisvalorisatie en zo de marktgang van onderzoeksresultaten bevorderen. De code zal eveneens de implementatie van een uniform Europees octrooi faciliteren. Dit zal een effectieve en betaalbare bescherming van Europees IP garanderen en uiteindelijk bijdragen aan de positie van Europa als technologisch leider. De consultatie geeft daarbij de mogelijkheid tot aanmelding voor een toekomstig “co-creatie proces” van de nieuwe gedragscode. Eind 2022 moet de gedragscode worden gepresenteerd. Reageren kan tot en met 1 juni.

Context

Een gedragscode voor IP is een van de doelen van de nieuwe Europese Onderzoeksruimte (ERA). De nieuwe ERA moet onderzoek en innovatie (O&I) in Europa versterken, bijdragen aan de groene en digitale transitie en het herstel na de pandemie bevorderen. Om dit te realiseren, wil de nieuwe ERA een brug slaan tussen onderzoek en de economie. O&I-resultaten moeten worden vertaald naar de markt en zo bijdragen aan het Europees concurrentievermogen. Hiervoor zijn duidelijke regels voor IP noodzakelijk. Tegelijkertijd werkt de Commissie aan een nieuwe strategie voor kennisvalorisatie.