De Commissie komt met een initiatief om de aanvraagprocedure te wijzigen voor het Innovation Fund. De wetswijziging zou de Commissie de flexibiliteit geven om de aanvraagprocedure in één of twee fase(n) te organiseren. U kunt uw mening over het initiatief geven tot 14 april.


Commissie vraagt uw mening over aanvraagprocedure Innovation Fund

Grote belangstelling voor subsidie Innovation Fund

De Commissie moet meer flexibiliteit krijgen om te kiezen tussen een selectieprocedure van één of twee fase(n) bij oproepen voor grootschalige technologische projecten. Dat zegt een expertgroep van het Innovation Fund in een initiatief. De eerste oproep voor grootschalige projecten ontving meer dan driehonderd aanvragen met in totaal twintig miljard euro aan subsidie, terwijl het budget slechts één miljard bedraagt. Hierdoor kan een groot aantal veelbelovende projecten niet worden geselecteerd. De expertgroep adviseert daarom selectieprocedures met één fase en met twee fasen, zoals nu al het geval is voor kleinschalige projecten. Een selectieprocedure met één fase maakt een snellere toekenning van subsidie en betere ondersteuning mogelijk bij het proces van pijplijn tot volwaardig clean tech project.

Context

Het doel van het Innovation Fund is om innovatieve, koolstofarme technologieën en processen te ondersteunen om zo bij te dragen aan een klimaatneutraal Europa in 2050. Het Innovation Fund verstrekt subsidies voor projecten op het vlak van onder meer koolstofarme technologieën voor de industrie, de opwekking van hernieuwbare energie en energieopslag.