De Commissie vraagt uw input over de roadmap voor het versoepelen van staatssteunregels. De Europese regels voor staatssteun moeten op de schop, zodat de Europese prioriteiten voor de groene, industriële en digitale transitie beter kunnen worden geadresseerd. U kunt tot en met 5 april reageren.


Commissie vraagt uw mening over toekomstbestendige staatssteunregels

Betere aansluiting op Europese prioriteiten

De Commissie vraagt uw feedback over de herziening van Europese staatssteunregels. Zij wil aanpassingen brengen aan de richtlijnen van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), zodat deze beter aansluiten aan de Europese prioriteiten, in het bijzonder de Industriestrategie, de Digitale Strategie en de Green Deal. Uw mening geven kan tot en met 5 april. De Commissie plant om eind 2021 met een voorstel te komen.

Context

De Commissie concludeerde in een evaluatie dat de huidige staatssteunregels doelmatig zijn, maar gedeeltelijk aangepast moeten worden in het licht van de prioriteiten van de Commissie. Naast de AGVV zal zij naar aanleiding van de evaluatie ook de staatssteunregels voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie hervormen. Tegelijkertijd loopt er ook nog een andere herziening van de AGVV: in de toekomst wil de Commissie namelijk projecten met een Seal of Excellence die gefinancierd worden vanuit Interreg, InvestEU of Horizon Europe vrijstellen van meldplicht.