Met het pas gelanceerde Global Gateway initiatief wil de Commissie investeren in wereldwijde infrastructuur, en daarmee de globale positie van Europa versterken. Om dit te bewerkstelligen wil de Commissie 300 miljard mobiliseren, vanuit EU-programma’s en private investeringen. De internationale onderdelen van Erasmus+ en Horizon Europe zullen een belangrijke rol spelen.


Commissie wil 300 miljard euro mobiliseren als reactie op ‘Chinese Nieuwe Zijderoute’

300 miljard voor schonere en veiligere infrastructuur

Met de Global Gateway lanceert de Commissie een ambitieus plan om te investeren in wereldwijde infrastructuur. Zo valt te lezen in het persbericht van de Commissie. Dit initiatief, waarmee de Unie zichzelf globaal positioneert als voortrekker en haar strategische autonomie wil versterken, wordt gezien als het Europese antwoord op de Chinese ‘Nieuwe Zijderoute’. De Commissie beoogt om tussen 2021 en 2027 tot 300 miljard euro te mobiliseren voor de Global Gateway. Dit zal deels komen uit bestaande Europese en nationale programma’s, zoals het Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument - Global Europe (NDICI-Global Europe). Verder zullen financiële instrumenten zoals Interreg, InvestEU en Horizon Europe gebruikt worden om investeringen uit de private sector aan te trekken. De Commissie wil schone en veilige infrastructuur op verschillende gebieden bevorderen: van digitale verbindingen en betere energie- en vervoersinfrastructuur, tot investeringen in gezondheids-, onderwijs- en onderzoeksystemen over de hele wereld.

Samenwerkingen op het gebied van kennis

Kennis speelt volgens de Commissie een grote rol in succes van de Global Gateway. Volgens de prioriteiten zoals die eerder zijn vastgelegd, zullen onderzoek-, onderwijs- en innovatieprogramma’s als Horizon Europe en Erasmus+ bijdragen. Zo wil de Commissie landen over de gehele wereld de kans bieden zich te associëren met Horizon Europe en verkent zij de mogelijkheden voor het verbinden van business incubators en innovators. Ook het Erasmus+ programma speelt een belangrijke rol in het Global Gateway initiatief. Via het programma wil de Commissie investeren in capaciteitsopbouw van onderwijssystemen wereldwijd, inclusie van gemarginaliseerde groepen in het onderwijs en het faciliteren van mobiliteit van studenten en docenten. Er gaat in de nieuwe programmaperiode zo'n 400 miljoen euro meer naar de internationale dimensie van Erasmus+ vanuit NDICI.

Context

Het plan voor de Global Gateway werd al aangekondigd tijdens de jaarlijkse State of the Union-speech, met als doel om Europa via hoogwaardige en groene infrastructuur met de rest van de wereld te verbinden. Europa moet een actievere speler wereldwijd worden, aldus Commissie-voorzitter Von der Leyen. Op het gebied van onderzoek en innovatie streeft de Unie al langer naar meer internationale samenwerking, op basis van openheid en wederkerigheid. Dit kwam bijvoorbeeld naar voren in aangenomen Raadsconclusies en in de ‘Global Approach to Research and Innovation‘ van de Commissie. Het overkoepelende doel hiervan is het bereiken van open strategische autonomie. Waar onderwijs in de internationale O&I-strategie tot dusver ontbrak, dicht de Commissie ditmaal wel een belangrijke rol toe voor onderwijs in het verwezenlijken van wereldwijde Europese belangen. Een studie van eerder dit jaar concludeerde dat Erasmus+, mits ingezet met visie en voldoende middelen, als effectief soft power instrument kan fungeren door het smeden van wereldwijde persoonlijke contacten en het opbouwen van capaciteit.