De European Innovation Council (EIC) wordt volledig operationeel in het uitvoeren waarvoor het bedoeld is: het verstrekken van subsidies en investeringen aan veelbelovende startups. Dat stelt de Commissie in een persbericht. De Commissie heeft een externe fondsenbeheerder benoemd die vanaf oktober 2022 de investeringsbeslissingen neemt. Ook zet de Commissie in op het verkorten van de termijn voor subsidieverstrekking.


Commissie zet (eindelijk) grote stappen in herstructureren van EIC-fonds

Aanstelling externe fondsenbeheerder  

De Commissie maakt werk van het herstructureren van het European Innovation Council (EIC)-fonds. Zo is AlterDomus Management Company S.A. als externe fondsenbeheerder aangesteld, om investeringsbeslissingen te nemen over de 139 startups en mkb-bedrijven die tot dusver geselecteerd zijn voor de EIC Accelerator. Dit kondigt de Commissie aan in een persbericht. De beheerder moet bij de selectie de beleggingsrichtlijnen van het EIC fonds volgen en de Europese Investeringsbank (EIB) controleert of beslissingen met gepaste zorgvuldigheid (due diligence) worden genomen. In oktober kunnen de eerste investeringsbeslissingen door de externe fondsenbeheerder worden verwacht.

Verkorting van termijn subsidieverstrekking 

Om de besluitvorming voor het verstrekken van subsidie te vereenvoudigen, kondigt de Commissie aan dat de goedkeuring van EIC Accelerator-financiering niet meer via het college van Europese commissarissen gaat. Dit zal de tijd verkorten tussen het moment waarop een bedrijf de aanvraag voor financiering doet en het moment waarop het bedrijf de eerste subsidiebetaling ontvangt. Hiermee gaat de termijn in de richting van de door het EIC-bestuur vastgestelde doelstelling van 5 maanden.

Context

Via de Accelerator selecteert de EIC bedrijven om gemengde financiering (subsidie en investeringen) of uitsluitend investeringen te ontvangen. Sinds zijn lancering in maart 2021 verschaft het financiering voor startups en mkb-bedrijven. Echter is de Accelerator een zorgenkindje voor de Commissie. Door de herstructurering van het EIC-fonds onder Horizon Europe wachten namelijk nog altijd veel ondernemingen op financiering. In een evaluatie van de EIC uit juni 2022 werd gewaarschuwd dat de kredietwaardigheid in gevaar komt als de Commissie niet vlot werkt aan het snel beschikbaar maken van financiering. De ITRE-commissie van het Europees Parlement kwam in augustus 2022 met een eigen initiatief-rapport, waarin zij de aanhoudende problemen aan de kaak stelde en zelfs dreigde met het bevriezen van de EIC financiering in 2023, als de problemen niet tijdig worden opgelost. De Commissie zal de komende tijd aan de slag gaan met het overhevelen van het EIC-fonds van direct naar indirect beheer. Het toewerken naar een duurzamere oplossing zal naar haar verwachting niet tot verdere vertragingen leiden.

 

Mede geschreven door Julian Zwaal