De Europese Commissie is op zoek naar deskundigen én steden voor de stedenmissie van Horizon Europe. Stadsbesturen kunnen hun interesse in deelname kenbaar maken. De deskundigen zullen helpen bij de evaluatie van projectvoorstellen die onderdeel vormen van de missie. Daarnaast zullen de deskundigen ook meehelpen met het evalueren van smart communities projectvoorstellen in het Horizon en Digital Europe programma.


Commissie zoekt deskundigen én steden voor stedenmissie

Bent u stedendeskundige?

Wordt u evaluator van projectvoorstellen in de stedenmissie van Horizon Europe? De Commissie heeft een call gelanceerd voor geïnteresseerde deskundigen. Naast voorstellen van de stedenmissie zullen deskundigen ook helpen met het evalueren van smart communities voorstellen in Digital Europe en Horizon Europe. Geïnteresseerden kunnen zich hier registreren gedurende de gehele programmaperiode.

Innovatieve stadsbesturen gezocht

De Commissie zoekt ook steden die mee willen doen aan de missie. Innovatieve stadsbesturen kunnen tot en met 31 januari hun interesse kenbaar maken. Deelnemende steden zullen een klimaatcontract schrijven met de eigen burgers om de stad klimaatneutraal te maken. De missie verzorgt onder meer assistentie en advies. Bovendien maken deelnemers aanspraak op additionele Europese fondsen.

Context

De missie steden is één van de vijf missies in Horizon Europe en beoogt in 2030 in heel Europa  minstens honderd duurzame en digitale steden te realiseren. Voor de evaluatie en controle van projecten is de Commissie geheel afhankelijk van externe deskundigen. Eerder dit jaar deed zij al een oproep voor onafhankelijke deskundigen voor de programmaperiode 2021-2027. Het evalueren van projectvoorstellen voor Europese programma's levert u, naast financiële compensatie, inzicht in Europees beleid en evaluatieprocessen. Dat kan van grote waarde zijn voor u en uw organisatie wanneer u in de toekomst zelf weer aan de tekentafel zit voor een projectvoorstel.