De Commissie toont in een nieuw rapport aan dat door de EU gefinancierd onderzoek in grote mate bijdraagt aan de wetenschappelijke onderbouwing voor de rapporten van het Intergouvernementele Panel inzake klimaatverandering (IPCC). Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de IPCC gemiddeld 12% van haar citaties haalt uit onderzoeken die geheel of gedeeltelijk zijn gefinancierd door de EU kaderprogramma’s voor onderzoek & innovatie.


Door EU gefinancierd onderzoek levert bijdrage in strijd tegen klimaatverandering

EU levert grote bijdrage aan groen onderzoek 

De Commissie laat in een nieuw rapport zien dat door de EU gefinancierde onderzoeken in grote mate bijdragen aan de wetenschappelijke onderbouwing voor de rapporten van het Intergouvernementele Panel inzake klimaatverandering (IPCC). Het IPCC refereert aan 2500 onderzoeken die in ieder geval gedeeltelijk zijn gefinancierd door kaderprogramma's van de EU. Vertaald naar percentages draagt EU gefinancierd onderzoek daarmee bij aan 12% van de citaties in de IPCC-rapporten. Daarmee behoort de EU tot een belangrijke financier van relevant wetenschappelijk onderzoek voor het IPCC. Binnen het Seventh Framework Programma (FP7) leverde met name het sub-programma "Environment" een grote bijdrage. Binnen het Horizon Europe programma geldt dit voor het sub-programma "Societal challenge climate, resource efficiency and raw materials". Naast deze sub-programma’s, haalt het IPCC ook onderzoeken aan die worden gesubsidieerd vanuit de European Research Council (ERC), het Marie Sklodowska-Curie Actions en de Space and Research Infrastructure.

Context

Het IPCC brengt als onafhankelijke organisatie binnen de VN rapporten uit waarin wetenschappelijke kennis over klimaatverandering wordt verzameld, beoordeeld en samengevat. Met deze rapporten beoogt het de internationale politiek te adviseren. Ook voor de Europese Commissie is de strijd tegen klimaatverandering een groot speerpunt. Zij kondigde daarom in 2019 Europese plannen voor een groene samenleving aan in de Green Deal. Daarbij voorziet zij een grote rol voor onderzoek, onderwijs en innovatie om haar groene doelen te bereiken. De EU heeft bijvoorbeeld vastgelegd dat 35% van het onderzoek binnen Horizon Europe dient bij te dragen aan de Europese klimaatdoelstellingen. In Horizon 2020 werd er nog 1 miljard euro vrijgemaakt voor onderzoek naar klimaatuitdagingen.  Een recent rapport liet zien dat groene onderzoeksonderwerpen een steeds prominentere rol zijn gaan spelen binnen de EU-onderzoeksprogramma's.

 

Mede geschreven door Liza Bex