Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) heeft een call gepubliceerd voor een nieuwe kennis- en innovatiegemeenschap (KIC) op het gebied van creatieve en culturele sectoren en industrieën. Het doel is om het herstel van deze sectoren te versnellen en economische kansen te benutten. De deadline van de call is 24 maart 2022.


EIT lanceert open call nieuwe KIC voor culturele en creatieve sectoren

Input voor nieuw duurzaam innovatiepartnerschap

Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) is op zoek naar partners om gezamenlijk innovatie en duurzame ontwikkeling in de culturele en creatieve sectoren te stimuleren. Dit maakte het EIT bekend tijdens de lancering van de nieuwe kennis- en innovatiegemeenschap (KIC). De oproep tot het indienen van voorstellen is het begin van de negende EIT-KIC onder de naam Culture and Creativity. Deze KIC zal officieel van start gaan in 2022. Het doel van de nieuwe KIC is om het concurrentievermogen van de culturele en creatieve sectoren in Europa te versterken en een fundament te leggen voor een nieuw Europees innovatie-ecosysteem op basis van cultuur en creativiteit. Het EIT nodigt onder andere het hoger onderwijs, onderzoeksorganisaties en het bedrijfsleven uit om voorstellen in te dienen. De deadline voor het indienen van een voorstel is 24 maart 2022. Om geïnteresseerden te ondersteunen, zal het EIT de komende maanden een aantal webinars rond de call organiseren.  In juni 2022 worden de geselecteerde partners bekend gemaakt.

Context

De EIT KIC’s zijn Europese partnerschappen tussen onderwijsinstellingen, onderzoekscentra en het bedrijfsleven, gericht op het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Eerder al maakte het EIT zijn nieuwe Strategische Agenda bekend, waarin ook de nieuwe KIC voor creatieve en culturele sectoren en industrieën was aangekondigd. Daarnaast is de EIT voornemens in 2025 een call te lanceren voor de oprichting van een KIC rond Water, Marine en Maritieme sectoren in 2026. Onder het Horizon Europe programma is 300 miljoen euro voor de twee nieuwe KIC’s beschikbaar gesteld.