Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) lanceert de tweede ronde van de ‘HEI pilot’ voor innovatie in het hoger onderwijs. Het EIT zal in de komende ronde 40 consortia bestaande uit hoger onderwijsinstellingen, publieke en/of private partners ondersteunen met subsidies tot maximaal 1,2 miljoen euro. De deadline voor aanmelding loopt af op 28 februari 2022.


EIT op zoek naar nieuwe innovatieprojecten in het hoger onderwijs

Vergroten van innovatiemogelijkheden  

Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) opent de tweede ronde van het ‘EIT HEI initiatief’. Dat meldt het innovatie-instituut op haar website. Het initiatief is in het leven geroepen om de innovatiekracht van het Europese hoger onderwijs te stimuleren. Het initiatief moedigt onderwijsinstellingen aan acties te ontwikkelen om het effect van hun innovatie- en ondernemerschapsactiviteiten op lokale en regionale ecosystemen te vergroten. Hiervoor is er 40 keer maximaal 1,2 miljoen beschikbaar voor elk project. Deze projecten moeten bestaan uit minimaal drie onderwijsinstellingen uit drie verschillende landen, aangevuld met minimaal één publieke of private partij (bijvoorbeeld mkb, start-up, publieke organisatie etc.). De aanmelding kan tot 18:00 uur op 28 februari 2022 voltooid worden op het portaal van de EIT HEI website. Op 7, 8 en 10 december volgen er drie webinars om de call verder toe te lichten. Aanmelden kan hier.

Hoe moet een project uitzien?

Het EIT is op zoek naar projecten die focussen op een van de volgende thema’s:

  • bevordering van institutionele betrokkenheid en verandering;
  • versterking van partnerschappen tussen hoger onderwijs, bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties;
  • ontwikkeling van diensten ter ondersteuning van innovatie en bedrijfsleven;
  • verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in ondernemerschap;
  • creëren en verspreiden van kennis.

Mocht een project geselecteerd worden zal het geld beschikbaar worden gemaakt in twee fases: maximaal €300.000 in fase 1 (juli-december 2022) en maximaal €900.000 in fase 2 (januari 2023-juli 2024).

Context

Voor het verhogen van de innovatiecapaciteit van hogeronderwijsinstellingen kwam het EIT in maart dit jaar met een eerste pilot-call voor het HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education . De call riep instellingen op om in consortia instellingsbrede actieplannen te presenteren die innovatie en ondernemerschap op alle institutionele niveaus bevorderen. Hiervoor werd er aan 24 projecten in totaal 28,8 miljoen uitgekeerd. In totaal werden er vier Nederlandse partners geselecteerd.