De European Research Council vraagt onderzoekers met een ERC beurs om Oekraïense collega’s aan te nemen bij hun projecten. Het initiatief volgt op het statement van de ERC Scientific Council, dat eerder opriep om het Oekraïense kennisveld te helpen waar mogelijk. De uitkomst van de rondvraag bij de ERC projecten zal verzameld en gepubliceerd worden door de ERC. Ook the Guild en Horizon rapporteur Christian Ehler roepen op tot extra maatregelen in de kenniswereld als antwoord op de ontwikkelingen in Oekraïne.


ERC roept op om Oekraïense onderzoekers te betrekken bij projecten

Medewerkersbestand uitbreiden door ERC beurs  

De European Research Council (ERC) roept onderzoekers met een ERC beurs op om Oekraïense onderzoekers werkplekken bij hun projecten aan te bieden. De oproept volgt op een statement van de ERC Scientific Council dat kennisinstelling vroeg zich open te stellen voor Oekraïense onderzoekers. De beurzen, die regelmatig gebruikt worden om werknemers in te huren voor het onderzoeksteam, kunnen getroffen Oekraïense onderzoekers een uitweg uit de oorlog bieden. Taken als technicus of lab manager binnen een ERC project kunnen tijdelijk uitgevoerd worden door gevluchte Oekraïense onderzoekers. De ERC heeft de vraag uitgezet bij alle 5600 lopende ERC projecten. De uitkomst van de oproep zal gebundeld worden gepubliceerd op de website van de ERC.

The Guild en Horizon rapporteur willen extra maatregelen

Universiteitenkoepel the Guild publiceert een plan dat pleit voor zowel uitbreiding van de Europese sancties als meer hulp voor Oekraïne. Zo zou de EU bijvoorbeeld kunnen ondersteunen bij de integratie van Oekraïense studenten op universiteiten in de Unie. De koepel vraagt daarnaast om versoepeling van de Erasmus+ regels zodat overgebleven financiële middelen van 2019 en 2020 gebruikt kunnen worden te behoeve van Oekraïense studenten. Ook wil de universiteitenkoepel meer financiering voor de opvang van onderzoekers  in het nauw. Naast the Guild heeft ook Horizon Europe rapporteur Christian Ehler opgeroepen tot instellen van een Fellowship programma voor Onderzoekers in nood. Ehler prijst de internationale solidariteit maar vindt tegelijkertijd dat er ook op de lange termijn oplossingen geboden moeten worden, bijvoorbeeld via Horizon Europe.

Context

Het Europese kennisveld verklaart zich in reactie op de uitbraak van de oorlog in Oekraïne solidair met Oekraïense onderzoekers. De uitbraak van de oorlog heeft mede dankzij de ingestelde sancties ook zijn doorwerking op het Europese kennisveld, dat verdeeld is geraakt over de banden met Rusland. Het bestuursorgaan van de ERC, de Scientific Council, moedigde Europese instellingen aan om gevluchte onderzoekers te helpen waar mogelijk. Ook het initiatief #ScienceForUkraine, waar banen aangeboden worden voor Oekraïense onderzoekers, werd door het Europese kennisveld omarmt. In de het werkprogramma 2023-2024 heeft de ERC ook het voornemen om het initiatief om beurzen te verstrekken aan gevluchte onderzoekers, Science4Refugees, uit te breiden.