Onderzoekers die een aanvraag indienden voor de eerste ERC Advanced Grants call in Horizon Europe hebben bijna dubbel zoveel kans dat hun project wordt gefinancierd in vergelijking met vorig jaar. Het aantal ontvangen aanvragen daalt in 2021 met 35 procent, terwijl het budget voor deze ronde juist toeneemt. Dit leidt tot een stijging van het slagingspercentage van 8 procent naar ongeveer 14,5 procent. Welke projecten daadwerkelijk gehonoreerd worden maakt de European Research Council in mei 2022 bekend.


ERC verwacht fors hoger slagingspercentage voor Advanced Grants call 2021

Meer kans op honorering  

Het slagingspercentage voor de eerste Advanced Grants call van de European Research Council (ERC) in Horizon Europe stijgt naar verwachting van 8 procent naar 14,5 procent. De ERC meldt in een persbericht dat zij 35% minder aanvragen ontving dan het jaar daarvoor. In combinatie met een hoger budget (626 miljoen euro) voor 250 Advanced Grants in de eerste ronde van Horizon Europe betekent dit een hoger te verwachten slagingspercentage. Vorig jaar kende de ERC Advanced Grants-call een historisch laag slagingspercentage. De ERC sprak vorig jaar in aanloop naar Horizon Europe meerdere keren haar zorgen uit over de lage slagingspercentages en de invloed daarvan op de aantrekkelijkheid van de ERC.

Context

De ERC ondersteunt grensverleggend onderzoek dat enkel beoordeeld wordt op excellentie. De Advanced Grants richten zich op risicovolle, maar veelbelovende onderzoeksprojecten uit allerlei disciplines. De beurzen zijn bedoeld voor ervaren onderzoekers. Naast deze beurzen verdeelt de ERC in 2021 ook Starting en Consolidator Grants. In 2022 stelt de ERC 2,4 miljard euro beschikbaar voor grensverleggend onderzoek en keren naast al genoemde beurzen ook de Synergy en Proof of Concept Grants terug. Als het aan de Raad ligt moet de ERC het in 2022 wel met 70 miljoen euro minder doen, blijkt uit haar positie over de EU-begroting van 2022.