26 oktober 2023

ESIR: Strategisch onderzoeks- en innovatiebeleid essentieel in tijden van geopolitieke rivaliteit

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De EU heeft een strategisch onderzoeks-, innovatie- en technologiebeleid nodig om haar veiligheid te garanderen en haar industriële concurrentiepositie te versterken, volgens de Expert Group on the Economic and Societal Impact of Research and Innovation. Onderdeel van dit strategisch beleid is het oprichten van een nieuw agentschap dat opereert op het raakvlak van defensie, innovatie en duurzaamheid. Andere aanbevelingen zijn het opzetten van een monitoringssysteem voor technologie en een missie voor cruciale grondstoffen in het nieuwe Kaderprogramma.


ESIR: Strategisch onderzoeks- en innovatiebeleid essentieel in tijden van geopolitieke rivaliteit

Een Europees Defense Advanced Research Projects Agency

De EU moet een Europese versie van de Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) oprichten, zegt de Expert Group on the Economic and Societal Impact of Research and Innovation (ESIR) in een nieuw adviesrapport. DARPA is een Amerikaans agentschap dat innovatie en technologieontwikkeling met zowel militaire als commerciële doeleinden stimuleert. Een Europese versie zou ook oog moeten hebben voor duurzaamheid, aldus ESIR. Verder moet de EU een monitoringssysteem voor technologie krijgen, waarmee het overzicht kan houden op risico’s rond cruciale technologieën en mogelijkheden voor commercialisering van nieuwe technologieën. ESIR adviseert ook om een nieuwe missie omtrent cruciale grondstoffen toe te voegen aan het volgende Kaderprogramma voor onderzoek. Deze missie zou zowel bijdragen aan de klimaatagenda als aan het versterken van de strategische autonomie.

Kennisveiligheid en openheid

Naast deze concrete aanbevelingen gaat het rapport in op de vraag hoe Europa zoveel mogelijk van haar openheid kan bewaren zonder geopolitieke belangen uit het oog te verliezen. ESIR stelt dat er op een verantwoordelijke manier risico’s moeten worden genomen om economisch competitief te blijven. Het aangaan van nieuwe internationale samenwerkingen kan hier onderdeel van zijn. Wel moet de EU sterke afhankelijkheid op het gebied van belangrijke technologieën en grondstoffen vermijden, met name in risicovolle regio’s.

Context

De ESIR is een groep van experts die de Commissie van advies voorziet over onderzoeks- en innovatiebeleid. Veel van de aanbevelingen in dit adviesrapport hebben betrekking op de economische veiligheidsstrategie van de EU. Eerder schreef ESIR een advies over de rol van onderzoek en innovatie in de tijd van crises. Onlangs publiceerde CESAER, een koepelorganisatie van Europese technische universiteiten, ook een advies over kennisveiligheid.

Mede geschreven door Bas Morshuis.