07 december 2020

EU-instellingen sluiten voorlopig akkoord over Interreg: meer aandacht voor klimaat en kleine projecten

Eveline Goesten

Eveline Goesten

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Afgelopen woensdag kwamen de EU-instellingen tot een voorlopig akkoord over territoriale samenwerking en financiering voor Interreg. In totaal krijgt het programma acht miljard euro om projecten tussen regio’s te ondersteunen. Daarbij komt er meer aandacht voor klimaat- en sociale acties en kleine projecten. Het programma bestaat uit vier componenten, component 5 voor interrregionale investeringen in innovatie is niet opgenomen in de verordening en lijkt daarmee onder te worden gebracht binnen EFRO.  


EU-instellingen sluiten voorlopig akkoord over Interreg: meer aandacht voor klimaat en kleine projecten

Voorlopig akkoord territoriale samenwerking 

De EU-instellingen hebben een voorlopig akkoord bereikt over territoriale samenwerking en de financiering van grensoverschrijdende projecten voor 2021-2027. Dit werd afgesproken in het triloog over Interreg afgelopen woensdag. In totaal wordt er via Interreg acht miljard euro (uitgaande van huidige akkoord MFK) vrij gemaakt voor ondersteuning van samenwerkingsprojecten tussen regio’s. Er zal meer geld besteed worden aan klimaat- en sociale acties; zo moeten Interregprojecten bij gaan dragen aan de Green Deal en het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+). Ook komt er meer aandacht voor kleinschalige projecten. 

Vier (en niet vijf) acties 

Interreg zal interregionale samenwerking via vier verschillende acties ondersteunen, zo is er samenwerking mogelijk tussen grensregio’s (in Nederland bv. Vlaanderen-Nederland), maar ook binnen transnationale regio’s (voor Nederland is dat bv. de Noordzeeregio). Verder wordt pan-Europese interregionale samenwerking (onder andere via Interreg Europe) gefaciliteerd. De vierde actie is nieuw en betreft samenwerking tussen de ultraperifere regio's van de EU, zoals de aan Portugal toebehorende Azoren of de aan Spanje toebehorende Canarische Eilanden. De Nederlandse eilanden in de Cariben hebben een andere status en vallen hier niet onder. Overigens is het verder opvallend dat de actie gericht op interregionale investeringen in innovatie (component 5) niet is opgenomen in de Interreg-verordening. Het lijkt er daarmee op dat deze actie apart zal worden ondergebracht binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).  

Context 

Interreg, een Europees programma voor territoriale samenwerking, is 30 jaar geleden van start gegaan als een instrument voor Europees cohesiebeleid binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het programma probeert de samenwerking tussen Europese (buur)regio’s te vergroten en biedt financiële ondersteuning voor grensoverschrijdende projecten met ondersteuning van EFRO, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds voor 2020-2027. Het akkoord moet nog formeel bekrachtigd worden door het Parlement en de Raad. Voordat de financiering voor Interreg definitief vastgesteld kan worden moeten eerst de MFK-onderhandelingen afgerond worden. Onlangs gaven jongeren alvast aanbevelingen over de besteding van Interreg-middelen in de aankomende programmaperiode.