Wordt u het bestuurslid van het European Institute of Innovation and Technology? Het Europese innovatieagentschap zoekt experts op het gebied van bedrijven, onderzoek of onderwijs die ten minste vijf jaar ervaring hebben om het instituut te leiden. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 29 oktober melden.


European Institute of Innovation and Technology (EIT) zoekt nieuwe bestuursleden

Geef leiding aan het Europese technologie- en innovatieagentschap

Het EIT is op zoek naar nieuwe bestuursleden om leiding te geven aan de groei van innovatienetwerken in de EU. Dat laat het agentschap weten in een persbericht. Het bestuur geeft zelfstandig strategisch leiderschap aan het EIT en is verantwoordelijk voor de selectie, sturing, financiering en evaluatie van de EIT’s Knowledge and Innovation Communities (KIC’s). Een bestuursperiode bestaat uit vier jaar en kan met twee jaar verlengd worden. Het gaat om een deeltijdfunctie, waarbij men minstens vijf keer per jaar samenkomt. Zie voor meer informatie over de rechten en verantwoordelijkheden van een bestuurder de honorariumregels.

Vereisten

Het EIT zoekt kandidaten die:

  • ten minste vijf jaar beroepservaring op ten minste een van de volgende gebieden hebben: onderzoek en innovatie, bedrijfsleven of onderwijs;
  • een sterke staat van dienst en een wijdverbreide reputatie in ten minste een van de volgende werkgebieden hebben: innovator, academicus, wetenschapper, ondernemer, bedrijfsleider of investeerder;
  • een goede staat van dienst op het gebied hebben op het gebied van de kennisdriehoek (d.w.z. samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs) om innovatie op Europees of mondiaal niveau te bevorderen;
  • ervaring hebben rondom: het opzetten van bestuurskaders in grote organisaties; het gebied van impactinvesteringen of het leiden van effectieve communicatiecampagnes;
  • uitstekende kennis van het Engels hebben.

Aanmelden kan tot en met 29 oktober 2023.

Context

Het EIT moet de link tussen innovatie, onderzoek en het bedrijfsleven in Europa leggen en opereert als onderdeel van Horizon Europe. Met KIC’s worden onderzoekscentra, onderwijsinstellingen en bedrijven in Europa samengebracht om innovatieve oplossingen te vinden op een specifieke wereldwijde uitdaging. In 2021 lanceerde het EIT haar Strategische Innovatie Agenda, waarin meer impact voor de EIT kennis- en innovatiegemeenschappen, sterkere regionale innovatie en de innovatiecapaciteit van het hoger onderwijs vergroten centraal staan. Het EIT heeft op dit moment geen Nederlandse bestuurders.