Raad en Parlement zijn het eens geworden over de Data Governance Act. Deze wetgeving zal de uitwisseling van data binnen en buiten Europa regelen. Nieuw zijn onder meer een Data Innovatie Board en bredere toegang voor onderzoeksdoeleinden.


Europese Data Governance Act is rond

Regels voor data delen

Onderhandelaars van het Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over de Data Governance Act. Deze wetgeving tuigt nieuwe regels op om de uitwisseling van gegevens binnen en buiten Europa te vergemakkelijken. Gemeenschappelijke regels moeten ervoor zorgen dat bedrijven en onderzoeksorganisaties onder vergelijkbare voorwaarden toegang zullen hebben tot gegevens. Het akkoord voorziet in een aantal vernieuwingen. Zo krijgt een Data Innovation Board een nadrukkelijke rol als adviseur bij toekomstige beslissingen op het gebied van databeleid. Ook maakt de wet data-altruïsme mogelijk voor een aantal doeleinden, waaronder wetenschappelijk onderzoek, evenals het hergebruik van gegevens uit de publieke sector, zolang die data niet onder de Wet hergebruik overheidsinformatie valt . Verder voorziet de wet nieuwe regels voor datatussenpersonen en datauitwisseling buiten de EU en sectorale dataruimtes, zoals de Health Data Space. Het programma Digital Europe financiert de eerste sectorale dataruimtes op het gebied van productie, mobiliteit en financiën.

Context

Het akkoord tussen de onderhandelaars van de instellingen is nog voorlopig: zowel het Parlement als de Raad moeten er nog formeel mee instemmen. De Data Governance Act betreft het beheer van gegevens. Nog dit jaar volgt een voorstel voor een Data Act, waarmee de Commissie eerlijk gebruik en uitwisseling van data wil regelen. De plannen vallen onder de brede Europese datastrategie, maar de Europese onderzoekssector is niet onverdeeld enthousiast. Zo vraagt koepel ScienceEurope aandacht voor de unieke rol van onderzoekers als datagebruikers en -beheerders.