De Commissie wil dat er meer innovatie en onderzoek plaatsvindt naar veilige en duurzame chemicaliën en materialen en heeft daarom een nieuwe aanbeveling aangenomen. De aanbeveling bevat het Europees kader: ‘veilig en duurzaam ontwerpen’ dat bedrijven, de academische wereld en onderzoeksorganisaties kunnen opnemen in hun onderzoeks- en innovatieprojecten. De Commissie wil ook dat nationale overheden meer aandacht gaan besteden aan innovatie in veiligere chemicaliën en materialen in bijvoorbeeld plasticfolie en textiel.


Hoe kunnen kennisinstellingen voor veilige en duurzame chemicaliën zorgen?

Aanbeveling voor duurzame chemicaliën en materialen

De Commissie wil dat er meer innovatie en onderzoek plaatsvindt naar veilige en duurzame chemicaliën en materialen. Veel huidige producten zoals plasticfolie, voedselcontainers, textiel, laptops en tablets bevatten stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu. Daarom heeft de Commissie een aanbeveling aangenomen met een voorstel voor een kader voor veilig en duurzaam ontwerp. De Commissie hoopt dat de industrie, de academische wereld, en onderzoeks- en technologieorganisaties het kader gaan gebruiken bij hun onderzoeks- en innovatieprojecten. Ook kunnen ze het kader integreren in nieuwe beoordelingsmodellen die de veiligheid en duurzaamheid van chemicaliën en materialen beter kunnen meten. Verder moeten nieuwe vaardigheden centraal staan in de beroepsopleidingen en onderwijsprogramma’s, die zich bezig houden met het ontwikkelen van veilige en duurzame chemicaliën en materialen. De Commissie hoopt tenslotte dat ook overheden het kader toepassen in hun nationale onderzoek- en innovatieprogramma’s.

Testperiode

De nieuwe aanbeveling introduceert een testperiode met een vrijwillig rapporteringsmechanisme. Deze testperiode zal worden gebruikt om te bestuderen in hoeverre het bedrijfsleven, de academische wereld en de onderzoeksgemeenschap het kader voor veilig en duurzaam ontwerpen betrekken bij hun projecten. Ook zal de Commissie vaststellen hoeveel steun het kader ontvangt van de lidstaten. Op basis van de feedback zal de Commissie het kader herzien en bijstellen waar nodig.

Context

In 2020 deelde de Commissie een nieuwe strategie over duurzame chemicaliën met een routeplan voor een gifvrij milieu. Onder deze strategie bracht de Commissie een Strategic Research and Innovation Plan (SRIP) uit over veilige chemicaliën en materialen. Deze plannen komen voort uit de Green Deal, waarin een gifvrij milieu één van de doelen is. Ook het ‘Do No Significant Harm’-principe verbiedt onderzoekers om significante schade aan het milieu toe te brengen. Echter kan het principe ook tot vertragingen leiden in onderzoek en innovatie.

 

Mede geschreven door Laura de Boer.