Er moet meer aandacht komen voor kleine -en middelgrote onderzoeksinfrastructuren. Dat stelt LERU in een lijst met verbeteringen in aanloop naar de Raadsoverleggen over onderzoeksinfrastructuren. Ook vraagt LERU aandacht voor de financiële gezondheid van infrastructuren.


LERU wil meer kleine onderzoeksinfrastructuren

Meer aandacht voor het belang van kleinere onderzoeksinfrastructuren

De zichtbaarheid van de kleine- en middelgrote onderzoeksinfrastructuren moet groter, geeft de League of European Research Universities (LERU) aan in het statement Developing a strong, politically and societally relevant research infrastructure ecosystem in Europe. Nu legt het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) vooral de nadruk op de grootschalige infrastructuren en niet op de kleinere onderliggende structuren. Juist deze zijn essentieel voor het ondersteunen van onderzoek en industrieel concurrentievermogen, aldus LERU.

Fondsen duurzaam gebruiken

De LERU noemt in het statement vier kernpunten en vijftien acties die het Europese ecosysteem voor onderzoeksinfrastructuren zouden kunnen verbeteren. Een groot deel van deze acties gaan over het duurzaam financieren van onderzoeksinfrastructuren. LERU stelt bijvoorbeeld dat financiering niet enkel gericht moet zijn op het oprichten van een infrastructuur, maar ook op het onderhoud en vernieuwen ervan. Ook vraagt zij om een kaart met financieringsmogelijkheden voor onderzoeksinfrastructuren tijdens de gehele levenscyclus. Verder is het van belang om personeel en de projectleiders goed financieel te ondersteunen om financiële risico's te verlagen en meer mogelijkheden te geven voor onderwijs en persoonlijke ontwikkeling.

Missiegedreven en zo toegankelijk mogelijk

Niet alleen de fondsen, maar ook de gelijkwaardige toegang tot de infrastructuren is van belang volgens LERU. Veel onderzoeksinfrastructuren zijn momenteel vaag in hun richtlijnen over toegang van gebruikers, dus is transparantie over het aanmeldproces en de kosten wenselijk. Een ander kernpunt is het potentieel van onderzoeksinfrastructuren om economische en maatschappelijk impact te genereren. De koepel wijst er echter wel op dat de geopolitieke situatie vraagt om richtlijnen over wat infrastructuren wel en niet mogen delen met derde landen, zeker als het gaat om dual use-technologieën. Tenslotte wil LERU dat de onderzoeksinfrastructuren een missiegedreven aanpak nastreven die het makkelijker maakt doelen bij te stellen als de actualiteit daarom vraagt.

Context

LERU is een samenwerking tussen 23 onderzoeksuniversiteiten die zich sterk maakt voor fundamenteel onderzoek aan Europese onderzoeksuniversiteiten. In het verleden pleitte zij ook al voor duurzamere en toegankelijkere infrastructuren. LERU brengt het statement uit vlak voor de aanvang van de onderhandelingen in de Raadswerkgroep onderzoek over conclusies op het gebied van onderzoeksinfrastructuren. Het onderwerp is een prioriteit van het Tsjechisch voorzitterschap, die naast de conclusies ook aan een Verklaring en twee conferenties werkt. Eén van de doelen is lidstaten te overtuigen van de noodzakelijke miljardeninvestering in elf nieuwe Europese onderzoeksinfrastructuren. Eerder schreef Neth-ER al een uitgelicht artikel over de Europese Holocaust onderzoeksinfrastructuur.

 

Mede geschreven door Hannelore Schouwstra