DG RTD, de European Innovation Council en het mkb-agentschap van de Commissie slaan de handen ineen met de Intellectual Property Office om beter samen te werken op het gebied van intellectueel eigendom. Dit moet het makkelijker maken om onderzoeksresultaten commercieel te exploiteren.


Meer samenwerking Commissie en IPO om onderzoeksresultaten beter te vermarkten

Onderzoek naar de markt

Directoraat-Generaal Research & Innovation, de European Innovation Council (EIC) en het mkb-agentschap van de Commissie hebben een wilsverklaring ondertekend om meer samen te werken met het EU Intellectual Property Office (IPO). Het doel hiervan is om onderzoeksresultaten beter te vermarkten. Concreet zal de hernieuwde samenwerking bestaan uit het vergroten van het bewustzijn over intellectueel eigendom, het delen van data, het gezamenlijk ontwikkelen van beleid, bijvoorbeeld op het gebied van valorisatie, en de ontwikkeling van een handboek voor slim gebruik van intellectueel eigendom. De publicatie van dat handboek staat gepland voor eind 2022. Daarnaast maken steunmaatregelen voor innovatieve mkb-bedrijven ook onderdeel uit van de nieuw leven ingeblazen samenwerking.  

Context

De wilsverklaring volgt op het Memorandum of Understanding dat in 2019 door de Commissie en het IPO werd getekend. Het is een concrete stap om uitdrukking te geven aan één van de ambities binnen de Europese Onderzoeksruimte: het omzetten van onderzoeksresultaten naar commerciële activiteiten. Dat moet de wereldwijde technologische concurrentiepositie van de EU ten goede komen. Het thema valorisatie staat steeds hoger op de Europese beleidsagenda. Zo is er een Europese kennisvalorisatiestrategie in aantocht en zal de Commissie in 2022 met voorstellen komen over leidende principes voor kennisvalorisatie en een handboek voor de normalisatie van onderzoek. Ook gaan er stemmen op om het vermarkten van onderzoeksresultaten te erkennen als onderzoeksgerelateerde activiteit, om onderzoekers beter in staat te stellen hier aandacht aan te besteden.