28 oktober 2021

The Guild: ‘Erken kennisvalorisatie en ondernemerschap als onderzoeksgerelateerde activiteiten’

Joep Bresser

Joep Bresser

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De nieuwe Guiding Principles voor kennisvalorisatie moeten ondernemerschap en kennisuitwisseling erkennen als onderzoeksgerelateerde activiteiten. Dat stelt universiteitenkoepel The Guild. De koepel vindt het daarnaast belangrijk dat universiteiten betrokken blijven in het proces van co-creatie van de nieuwe Europese principes op het gebied van kennisoverdracht.


The Guild: ‘Erken kennisvalorisatie en ondernemerschap als onderzoeksgerelateerde activiteiten’

Verander het speelveld  

Kennisuitwisseling en samenwerking met niet-academische sectoren moet erkend worden als onderzoeksgerelateerde activiteit. Dat is een van de vijf aanbevelingen die The Guild de Commissie meegeeft in een statement over de aankomende Guiding Principles voor kennisvalorisatie. Om de definitie van onderzoeksgerelateerde activiteiten te verbreden steunt het universiteitennetwerk de hervorming van systemen voor erkennen en waarderen. Hierin moet onderzoekskwaliteit overigens wel het voornaamste criterium blijven. Ook samenwerking met de publieke sector moet worden opgenomen in de leidende principes, volgens The Guild. Met name het omzetten van lokale behoeften naar oplossingen voor maatschappelijke problemen kan hierbij gebaat zijn. Verder wil de universiteitenkoepel dat de Guiding Principles kennisoverdracht in alle onderzoeksvelden promoten. Zo hebben ook de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen een belangrijke rol in het stimuleren van sociale en culturele innovatie, aldus The Guild.  

Ondersteuning: financieel en niet-financieel 

Financiële en niet-financiële ondersteuning voor kennisoverdracht moet tevens onderdeel uitmaken van de nieuwe Guiding Principles. De winst in de financiële ondersteuning valt volgens The Guild voornamelijk te halen bij de structurele financiering van nationale agentschappen voor kennisvalorisatie. Deze hebben namelijk een cruciale rol in het complementeren van onderzoeksfinanciering. Indien deze agentschappen namelijk goed gefinancierd worden kan onderzoeksbudget daadwerkelijk ten goede te komen aan onderzoek in plaats van kennisvalorisatie. Geld van de nationale agentschappen moet dan wel voor iedere universiteit in Europa beschikbaar zijn. The Guild vindt verder dat de Guiding Principles ook niet-financiële ondersteuning moeten inrichten, bijvoorbeeld door initiatieven te ondersteunen die hun nut al bewezen hebben, zoals gespecialiseerde diensten gericht op de omgang met intellectueel eigendom of trainingen waarin kennisdeling centraal staat. Afsluitend laat The Guild weten dat universiteiten, als stakeholders en experts op het gebied van kennisvalorisatie, betrokken moeten blijven in het co-creatie proces rondom de Guiding Principles

Context

De Commissie stelt komend jaar aan de hand van de inzichten uit de consultatie nieuwe Europese Guiding Principles voor kennisvalorisatie en een bijbehorende Code of Practice op. Zo wil men slim gebruik van intellectueel eigendom vormgeven. Het valoriseren van onderzoek en innovatie is een van de prioriteiten binnen de Europese onderzoeksruimte (ERA). Op die manier worden onderzoekers uitgedaagd bij te dragen aan hedendaagse maatschappelijke uitdagingen. De herziening van de oude versie uit 2008 is nodig omdat de Europese onderzoeksruimte geüpdatet wordt. Voor de uitwisseling van kennis is sinds kort ook een Europees kennisvalorisatieplatform beschikbaar. The Guild is een samenwerkingsnetwerk van twintig Europese onderzoeksuniversiteiten uit 16 landen. De twee Nederlandse leden zijn de Radboud Universiteit en de Universiteit Groningen.