De EU gaat met gelden uit Horizon Europe een nieuw satellietsysteem bouwen. De Raad en het Parlement hebben daarover een akkoord bereikt. In totaal is er zo’n 2,4 miljard euro met het nieuwe programma gemoeid. De 380 miljoen euro uit Horizon Europe blijft bestemd voor onderzoeksactiviteiten.


Met bijdrage van Horizon bouwt de EU een nieuw satellietsysteem

Veiligere communicatie in de EU

Er komt een nieuw Europees satellietsysteem om veilige communicatie te verzekeren, onder meer bekostigd door Horizon Europe. De Raad en het Parlement hebben daarover een akkoord bereikt. Door het zogenaamde Secure Connectivity Programme moet de EU in 2027 een communicatiesysteem hebben dat beter bestand is tegen cyberaanvallen en natuurrampen. Het programma krijgt de naam IRIS2, wat staat voor Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite. IRIS2 is hoofdzakelijk bedoeld voor overheids­instanties en EU-instellingen, maar is ook open voor de particuliere sector.

Onderzoek en innovatie dragen bij

In totaal trekt de EU 2,5 miljard euro uit voor het programma. Horizon Europe financiert een deel van de activiteiten: 380 miljoen euro zal gaan naar gerelateerde activiteiten. Dat budget blijft bestemd voor onderzoek en innovatie en betreft een inkleuring van cluster 4 in Horizon Europe (digital, industry & space). Ook het EU-ruimtevaart­programma en het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI) zetten geld opzij. Tenslotte krijgt IRIS2 een eigen budget, waarvoor de volgende programma’s een duit in het zakje doen: Digital Europe, Connecting Europe Facility, European Defence Fund, EU Space Programme. De EU verwacht daarnaast lidstaten en de industrie een bijdrage leveren aan het publiek-private partnerschap.

Context

Het Secure Connectivity-programma bouwt voort op het GOVSATCOM-onderdeel van het EU-ruimtevaart­programma en andere onderdelen van het ruimtevaart­programma van de EU, zoals Galileo (satelliet­navigatie) en Copernicus. Tevens sluit het programma aan bij de Global Gateway en de strategische autonomie-ambitie van de EU. Daarom moet dit satellietsysteem overal in Europa betaalbare internettoegang verschaffen en voor beveiligde connectiviteit zorgen in geografische gebieden van strategisch belang, zoals het noordpoolgebied en Afrika.