Nederlandse plannen om te investeren in vaardigheden van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt zijn goedgekeurd door de Commissie. Het gaat om ruim 220 miljoen euro die in 2021 beschikbaar wordt gesteld. De financiering komt uit React-EU, dat onder de vlag van het herstelfonds NextGenerationEU extra middelen toewijst aan de cohesieprogramma’s.


Nederland investeert in vaardigheden door React-EU financiering

Investeren in vaardigheden  

Nederland heeft goedkeuring gekregen om met financiering uit React-EU te investeren in vaardigheden van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Dat laat de Commissie weten in een persbericht. Concreet betekent dit dat Nederland in 2021 ruim 220 miljoen extra EU-financiering krijgt voor regionale projecten binnen het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het geld is onder meer bedoeld voor het aan het werk houden en helpen van groepen die hard geraakt worden door de crisis ten gevolge van de coronapandemie. De middelen moeten uiterlijk 31 december 2023 zijn besteed.

Context

React-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) is een van de programma’s binnen het herstelfonds NextGenerationEU en bedraagt 47,5 miljard euro. De financiering moet een toekomstbestendige basis leggen voor de groene en digitale transitie en is gericht op het ondersteunen van de veerkracht van de arbeidsmarkt, de werkgelegenheid, het mkb en gezinnen met een laag inkomen. React-EU financiert de verlenging van het ESF- en Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)-programma tot een periode van twee jaar. Eerder deze maand verleende de Commissie al goedkeuring voor Nederlandse plannen voor projecten binnen het EFRO.