Nederland staat op de vijfde plek op het Europese innovatiescorebord van de Commissie en is daarmee geen innovatieleider meer. Europa als geheel scoort 12,5% beter dan in 2014 en de innovatiekloof krimpt tussen de best presenterende en minder presenterende landen.


Nederland is geen innovatieleider meer

Nederland sterke innovator

Nederland is een sterke innovator in Europa. Dit blijkt uit het jaarlijkse Europese innovatiescorebord van de Commissie. Voor het eerst in vijf jaar is Nederland een plek gezakt, waardoor België, Denemarken, Finland en Zweden nu tot de innovatieleiders behoren. Nederland is een van de zeven lidstaten die zelfs slechter presteerde wat betreft innovatie vergeleken met het jaar ervoor, zo’n 2,5 procentpunt minder. De prestatiedaling in 2021 is onder andere het resultaat van een verminderde verkoop van innovatieve producten en de verslechterde werkgelegenheid in innovatieve ondernemingen. Toch scoort Nederland relatief goed in Europa vanwege onder andere haar aantrekkelijke onderzoekssystemen, goede verbindingen tussen innovatieve bedrijven en publieke en private partijen en door het gebruik van informatietechnologieën. Uit het regionaal innovatiescorebord, waarbij 240 Europese regio's vergeleken worden, blijkt dat er drie Nederlandse regio’s innovatieleiders zijn: Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant. De meest innovatieve regio is het Zweedse Stockholm.

Europese innovatiekloof krimpt

Op het innovatiescorebord is te zien dat de gemiddelde Europese prestatie op het gebied van innovatie met 12,5% gestegen is sinds 2014. De beter en minder presterende landen liggen geografisch geconcentreerd, waarbij de best presterende landen vooral in Noord- en West-Europa liggen en de minder presterende landen in Zuid- of Oost-Europa. De landen die echter procentueel het meest vooruit zijn gegaan zijn Cyprus, Estland, Griekenland, Italië en Litouwen: de innovatiekloof tussen de best presterende en minder presterende regio’s krimpt. Als het EU-gemiddelde met de rest van de wereld vergeleken wordt, blijkt dat Zuid-Korea de beste score heeft (21% boven het EU-gemiddelde), gevolgd door Canada, Australië, de VS en Japan. Europa scoort wel hoger dan China, Rusland en India op het innovatiescorebord.

Context

Met het Europese innovatiescorebord worden de Europese prestaties op het gebied van innovatie beoordeeld door het identificeren van de sterke en zwakke punten van nationale innovatiesystemen. Dit jaar zijn nieuwe indicatoren voor digitalisering en duurzaamheid toegevoegd in het scorebord, in lijn met de belangrijkste Europese politieke prioriteiten.