Elk denkbaar antwoord op de belangrijkste uitdagingen voor de Europese toekomst start met onderzoek, onderwijs en innovatie als vertrekpunt. Daarom pleit het Nederlands kennisveld, verenigd in Neth-ER, voor een sterke verankering van kennis in de verhandelingen en uitkomsten van de Conferentie over de toekomst van Europa. Het Nederlands kennisveld staat klaar om vanuit hun verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de groene en digitale transitie. Ook andere Europese koepels roepen op om kennis een van de centrale thema’s te laten zijn tijdens de Conferentie.  


Neth-ER en andere Europese kenniskoepels willen verankering kennis in Europese toekomst

Kennis middelpunt in toekomst Europa 

Kennis moet het middelpunt vormen van de uitkomsten van de Conferentie voor de toekomst van Europa, stelt het Nederlands kennisveld, verenigd in Neth-ER, in het statement Anchor Education, Research & Innovation firmly in the future of Europe. Onderzoek, onderwijs en innovatie leveren fundamentele oplossingen voor herstel uit de coronacrisis, zoals de ontwikkeling van vaccins en ondersteuning van overheden bij het coronabeleid laten zien. De Conferentie is een buitenkans om Europa's prioriteiten voor de 21e eeuw te heroverwegen: de dreigende klimaatcrisis en recente geopolitieke ontwikkelingen zullen een ongekende bundeling van krachten vragen om de Europese kennisbasis te versterken.

Een Europese kennisruimte 

De toekomst van Europa is afhankelijk van het vrij verkeer van kennis. Samen bouwen aan een Europese kennisruimte, waar onderwijs, onderzoek & innovatie kunnen floreren, start met het integreren van regionale ecosystemen in een pan-Europees kennisecosysteem. Dit vraagt om meer strategische ondersteuning voor innovatie op EU-niveau, maar ook om een vergrote focus op kennisaspecten binnen de groene en digitale agenda van de Commissie. Wettelijke kaders, zoals de Digital Decade en Fit for 55, dienen met inachtneming van het innovatieprincipe gunstige randvoorwaarden te creëren zodat onderzoek en innovatie een effectieve bijdrage kunnen leveren aan de groene en digitale transitie.

Nederlands kennisveld staat klaar 

Het Nederlands kennisveld staat klaar om een fundamentele bijdrage te leveren aan de talrijke toekomstige uitdagingen. Een aantal recente voorbeelden, zoals de resultaten van de Horizon 2020 Green Deal call en publiek-private initiatieven zoals samenwerking binnen de Centres of Vocational Excellence, laten de grote betrokkenheid van het Nederlands veld zien bij Europese uitdagingen. Het veld ziet het als haar verantwoordelijkheid om onderwijs, onderzoek en innovatie in lijn te brengen met de behoeften, waarden en verwachtingen van de maatschappij zodat elke burger de vruchten ervan kan plukken. EU-burgers in meerdere Eurobarometers aan dat Europa meer moet investeren in onderwijs, onderzoek & innovatie. Het is hoog tijd om daar gehoor aan te geven.

Manifesto Europese kenniskoepels

Een groot aantal Europese kenniskoepels heeft ook van zich laten horen en roept op om onderzoeks- en innovatievraagstukken te bediscussiëren en te verdiepen op de Conferentie over de toekomst van Europa. Dat is de hoofdboodschap van een openbaar manifest, ondertekend door twintig organisaties die het gehele Europese onderzoek- en innovatielandschap, maar ook werkgeversorganisaties, vertegenwoordigen. De groep constateert dat onderzoek en innovatie buiten de boot valt als een van de geselecteerde thema’s tijdens de Conferentie. Het manifest is open voor publieke ondertekening op researchforeurope.eu  en kan door zowel organisaties als individuen worden gesteund.

Context

De Conferentie over de toekomst van Europa bestaat uit een reeks van discussies waarin Europese vraagstukken op tafel liggen. Het voornaamste doel is het stimuleren van burgerparticipatie. De Raad, de Commissie en het Parlement delen de verantwoordelijkheid over de organisatie van de Conferentie en houden iedere zes maanden een plenaire vergadering. De drie instellingen bereikten in maart een akkoord over de doelstellingen, structuur en timing van de Conferentie. Als sluitstuk van de Conferentie moeten er in het voorjaar van 2022 concrete aanbevelingen liggen voor de Raad, de Commissie en het Parlement.