De Commissie lanceert via het European Institute for Innovation and Technology nieuwe calls gerelateerd aan het Nieuw Europees Bauhaus. De calls moeten ertoe leiden dat Bauhaus midden in de maatschappij wordt geplaatst, waarmee de burgerbetrokkenheid verder moet stijgen. Ook steden, dorpen en bedrijven moeten door de calls aangemoedigd worden om bij te dragen aan een duurzaam en esthetisch design van Europa.


Nieuwe EIT-calls moeten Bauhaus midden in de maatschappij plaatsen

EIT moet Bauhaus verder in Horizon Europe verweven

De Commissie heeft drie nieuwe calls beschikbaar gesteld binnen het European Institute for Innovation and Technology (EIT) die bijdragen aan het Nieuw Europees Bauhaus. In een persbericht kondigt de Commissie aan dat de calls het Bauhaus centraal in de maatschappij moet plaatsen. Het doel is om burgers, steden, dorpen en bedrijven te betrekken bij het Bauhaus en zo bij te dragen aan een duurzamer Europa.

  • De ‘Citizen Engagement Call moet leiden tot bewustwording en burgerbetrokkenheid in de maatschappij. Projecten die voortvloeien uit deze call moeten burgers in staat stellen uitdagingen in hun stad te identificeren en oplossingen te co-creëren. De deadline voor aanmelding is op 29 mei 2022.
  • De tweede call, de ‘Co-creation of public space call’, gaat projecten ondersteunen die lokale, innovatieve oplossingen hebben voor de thema’s van het Bauhaus. Deze call moedigt lokale actoren aan om met ideeën te komen voor een duurzame transformatie van publieke ruimtes en gebieden. De deadline voor aanmelding is op 29 mei 2022.
  • De derde call, ‘Support to New European Bauhaus Local Initiatives’, valt als enige niet binnen de EIT. De call is gericht op het midden en klein bedrijf, die nog niet de ervaring en middelen hebben om bij te dragen aan het Bauhaus. Twintig projecten zullen hulp ontvangen van een expertgroep om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelen van het Bauhaus en de Green Deal. De deadline voor aanmelding is op 23 mei 2022.

Context 

Het Nieuw Europees Bauhaus is in september 2021 van start gegaan met een budget van €85 miljoen. Het Bauhaus is onderdeel van de in 2020 aangekondigde renovatiegolfstrategie van Ursula von der Leyen, waarbij het Bauhaus de concrete belichaming van de Green Deal moest worden. Een maand na de start kondigde het EIT aan om bij te gaan dragen aan het Bauhaus. In februari 2022 adviseerde een samengestelde expertgroep de Commissie om Horizon Europe meer mogelijkheden te geven voor de ontwikkeling van het Bauhaus. Tussen 9 en 12 juni 2022 is het eerste New European Bauhaus festival in Brussel dat bestaat uit een forum, een beurs en verschillende culturele activiteiten.