De Commissie lanceert officieel het open access publicatieplatform Open Research Europe. Op het platform kunnen de resultaten van onderzoek gefinancierd uit Horizon Europe en Horizon 2020 kosteloos worden gepubliceerd. Open Research Europe zal zowel onderzoekers als burgers vrije toegang geven tot de nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen.


Officiële lancering van open access publicatieplatform voor Horizon-projecten

Nieuwe eisen onder Horizon Europe

Het open access publicatieplatform Open Research Europe voor wetenschappelijke onderzoeksresultaten uit Horizon Europe en Horizon 2020 is officieel gelanceerd door de Commissie. Open Research Europe zal het makkelijker maken voor subsidieontvangers uit Horizon Europe en Horizon 2020 om te voldoen aan de hieraan verbonden open access-voorwaarden. Gebruik van het platform is niet verplicht, voldoen aan de voorwaarden wel. Open Research Europe publiceert artikelen uit zes vakgebieden: Natural Sciences, Engineering and Technology, Medical and Health Sciences, Agricultural and Veterinary Sciences, Social Sciences en Humanities and the Arts.

Context

In november 2020 is de lancering van het platform al bekend gemaakt. Het platform is specifiek voor publicaties die voortkomen uit onderzoeksprojecten gefinancierd vanuit Horizon Europe en Horizon 2020. Onder Horizon Europe is het vereist dat onderzoek open en toegankelijk is en publicaties op een algemene opslagplek zijn terug te vinden. Met het lanceren van het publicatieplatform wil de Commissie het goede voorbeeld geven en andere financiers, met name op nationaal niveau, inspireren om hetzelfde te doen. Europese onderzoeksbibliotheken pleitten al eerder voor een minimumstandaard voor open access en LERU wil open science graag als modus operandi binnen aangesloten instellingen.