Europese onderzoeksministers roepen op om beleid te ondersteunen richting een model van wetenschappelijk publiceren dat transparant, rechtvaardig, betrouwbaar en van hoge kwaliteit is. Open access voor publiek gefinancierd onderzoek moet hierbij de norm zijn. Daarnaast spraken de ministers in een beleidsdebat over kennisveiligheid.


Onderzoeksministers willen open access de norm maken en bespreken kennisveiligheid

Open access, onmiddellijk

De Raad roept de Commissie en de lidstaten op om beleid te ontwikkelen dat een wetenschappelijk publicatiemodel stimuleert zonder winstoogmerk, gebaseerd op open access. Dit blijkt uit Raadsconclusies die de onderzoeksministers hebben aangenomen tijdens de afgelopen Raad Concurrentievermogen. Concreet roepen de ministers op tot onmiddellijke en onbeperkte open access bij de publicatie van publiek gefinancierd onderzoek. Verder verzoekt de Raad de Commissie om maatregelen op EU-niveau te nemen die de toegankelijkheid en het gebruik van onderzoeksresultaten verhogen.

Kennisveiligheid

De Raad heeft ook een debat gevoerd over kennisveiligheid en verantwoorde internationalisering. Hierbij ging het onder andere om de vraag hoe het open onderzoekssysteem beschermd kan worden tegen kwaadwillige activiteit van welke aard dan ook. Ook werd besproken hoe mondiale samenwerking op het gebied van kennisveiligheid kan worden bevorderd. De Raad wil dit op een manier doen die het delen van kennis en expertise-uitwisseling bevordert en EU-waarden beschermt.  

Context

Open access is een van de speerpunten van het Europese onderzoeksbeleid. Zo moeten publicaties gefinancierd uit Horizon Europe in principe open access gepubliceerd worden. Wat betreft kennisveiligheid is het een mijlpaal dat op het niveau van de EU-ministers gedebatteerd is over het onderwerp. Gezien de groeiende aandacht voor het thema zal het vermoedelijk niet de laatste keer geweest zijn. Neth-ER organiseerde in maart een evenement over kennisveiligheid. Tijdens de Raad Concurrentievermogen vierde het Zweedse voorzitterschap dat het unitair patentsysteem per 1 juni van kracht wordt, waar tijdens de vorige Raad Concurrentievermogen een akkoord over werd bereikt.

 

Mede geschreven door Tsjalling Kootstra.