De Commissie ondertekent het Europees akkoord over de evaluatie van wetenschappelijk onderzoek. Ook de European University Association en CESAER geven hun fiat.  


Ook de Commissie tekent Europees akkoord evaluatie van wetenschappelijk onderzoek

Steun van de Commissie   

De Europese Commissie onderstreept de noodzaak van een hervorming van het beoordelingssysteem voor wetenschappelijk onderzoek en onderzoekers. Zij ondertekent namelijk de Europese ‘Agreement on Research Assessment Reforms’. De overeenkomst heeft als doel de kwaliteit en de impact van onderzoek te vergroten, bijvoorbeeld door het maken van afspraken over de evaluatie van onderzoeksresultaten. Daarnaast besteedt de overeenkomst aandacht aan het erkennen en waarderen van taken van onderzoekers.

Brede steun overeenkomst   

Ook twee vooraanstaande Europese universiteitskoepels hebben zich geschaard achter de ambitie om de manier waarop onderzoekers worden beoordeeld te hervormen. De European University Association (EUA) en CESAER hebben de overeenkomst ondertekend. Verder geven de EUA en CESAER aan dat zij zich beide aansluiten bij de Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA).

Context

De ERA beleidsagenda omvat een actie om het beoordelingssysteem voor onderzoek en onderzoekers te hervormen. Als belangrijk gevolg werd de Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) opgericht. Deze coalitie presenteerde in juli 2022 de ‘Agreement on Research Assessment Reforms’. Deze overeenkomst kan rekenen op brede steun vanuit het kennisveld. Er zijn meer dan 100 ondertekenaars uit 25 landen. Zowel Europese als mondiale organisaties hebben de overeenkomst al onderschreven en dit aantal blijft groeien. De overeenkomst werd eerder ondertekend door de Nederlandse kennisinstellingen: NFU, NWO, KNAW, UNL en alle veertien individuele universiteiten steunen de hervormingen.

Mede geschreven door Julian Zwaal