Europese hogeronderwijsinstellingen worden aangeraden een kerncurriculum te ontwikkelen met aandacht voor digitale vaardigheden voor FAIR en Open Science. Een expertgroep van de European Open Science Cloud beveelt dit aan om gebruik van het Open Science-platform soepeler te laten verlopen, en zo meer impact te creëren met verzamelde onderzoeksresultaten in Europa.


Open Science-kerncurriculum gewenst voor Europees hoger onderwijs

Open en FAIR curricula

Er is behoefte aan een basiscurriculum en een trainingsprogramma bij Europese hogeronderwijsinstellingen met aandacht voor Open Science- en FAIR science-principes. Een expertgroep van het European Open Science Cloud (EOSC) raadt dit aan om een volgende generatie onderzoekers klaar te stomen voor effectiever gebruik van het netwerk. FAIR staat voor het vindbaar, toegankelijk, onderling uitwisselbaar en herbruikbaar maken van onderzoeksdata. De experts signaleren dat er bij de implementatie van Open Science gefocust wordt op de digitale infrastructuren, maar de nodige digitale vaardigheden om er gebruik van te maken blijven achter. Het integreren van Open Science-vaardigheden in het Europees hoger onderwijs is volgens hen nodig om meer impact te bereiken met onderzoeksresultaten. Daarnaast is het van belang om consensus te bereiken over welke relevante vaardigheden en opleidingen in een Europees kerncurriculum voor hoger onderwijs moeten komen, op universitair niveau.

Context

De EOSC is een initiatief van de Commissie met het doel een portaal te creëren voor het delen van onderzoeksgegevens uit heel Europa. In 2020 riep het EOSC-bestuur een werkgroep bijeen om te kijken naar welke vaardigheden en bijbehorende training er nog nodig zijn voor een soepele ingebruikname van het platform. De werkgroep wil dat er meer samenwerking komt om digitale vaardigheden voor FAIR en Open Science in Europa te verbeteren. Ook behoort het bouwen aan een vertrouwd kenniscentrum met leer- en trainingshulpmiddelen tot de prioriteiten. Karel Luyben, Rector Magnificus Emeritus van de TU Delft, is sinds eind 2020 voorzitter van het EOSC-bestuur.