Het Europees Parlement stelt in een rapport dat er meer budget nodig is voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) in Europa. Met het extra budget moet de concurrentiepositie van de Europese Unie op het gebied van AI verbeteren ten opzichte van Amerika en China. Ook vindt het Parlement dat de regelgeving rond AI meer in verhouding moet staan tot de bijbehorende risico’s.


Parlement vraagt om meer budget voor onderzoek naar kunstmatige intelligentie

Budget om concurrentiepositie te versterken  

Het Europees Parlement wil dat het budget voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) omhoog gaat. Dit blijkt uit een rapport van het Parlement. Ondanks een toename van durfkapitaal en andere investeringen in een vroege fase in de afgelopen jaren, ziet het Parlement dat de financieringsniveaus in de EU te laag zijn om mee te kunnen doen met toonaangevende AI-ecosystemen zoals Silicon Valley. Het verhogen van het budget voor AI kan volgens het Parlement  zorgen voor een revolutie van het concurrentievermogen van verschillende bedrijfstakken in de EU. Een hoger budget zal leiden tot het verhogen van productiviteit, het versnellen van innovatie, het verbeteren van productieprocessen en het bewaken van de veerkracht van Europese toeleveringsketens.

Regelgeving in verhouding met risico’s 

De Europese regelgeving rond kunstmatige intelligentie moet meer in verhouding komen te staan met de verbonden risico’s. Het Parlement vindt dat AI niet altijd gereglementeerd moet worden in de algemene categorie van technologie, zoals dat nu gebeurt. Het niveau van de maatregelen moet meer in verhouding staan met het individueel en maatschappelijk risico dat het gebruik van AI met zich meedraagt. Het Parlement stelt voor om hierin onderscheid te maken tussen hoog en laag risico. Voor de categorie hoog risico zijn strikt aanvullende wettelijke waarborgen nodig, terwijl er bij de categorie laag risico categorie juist veel transparantievereisten nodig kunnen zijn. Voor het onderwijs vraagt het Parlement aan de Commissie om de invoering van AI-cursussen in alle Europese scholen te bevorderen.

Context

Kunstmatige intelligentie is een relatief nieuw onderwerp binnen de Europese Unie. In april 2021, luidde een Commissievoorstel over AI-regels een nieuw tijdperk in. Het doel van dit voorstel was om innovatie te stimuleren, maar wel met respect voor Europese waarden. Het Commissievoorstel kwam onder andere voort uit een oproep van het Parlement voor Europese regels omtrent AI. Ook deze keer komt het Parlementsvoorstel niet uit de lucht vallen: de commissies in het Parlement discussiëren momenteel over het voorstel voor de AI Act van de Commissie.

 

Mede geschreven door Max Vollebregt