Het Europees Parlement en de Raad hebben een overeenkomst gesloten over de Chips Act. Met het akkoord is een bedrag van 3,3 miljard euro gemoeid voor het Chips for Europe-initiatief, dat via Horizon Europe en Digital Europe moet investeren in capaciteitsopbouw en onderzoek en innovatie. Ook sloten de instellingen een akkoord over de Chips Joint Undertaking. Het informele akkoord wordt binnenkort officieel aangenomen, waarna de implementatie kan starten.


Raad en EP bereiken akkoord over Chips Act

3,3 miljard naar onderzoek en innovatie van chips

Het Europees Parlement en de Raad hebben een akkoord bereikt over de Chips Act, inclusief de Chips Joint Undertaking. Het EP stelt in een persbericht verheugd te zijn dat er volgens het akkoord 3,3 miljard euro wordt geïnvesteerd in onderzoek & innovatie voor chips. Het Parlement benadrukte eerder in het onderhandelingsproces dat het budget voor chips niet ten koste van overige onderzoeks- en innovatieactiviteiten binnen Horizon Europe mag gaan. In het akkoord is er een financiële oplossing gevonden binnen het huidig Meerjarig Financieel Kader en via de Recovery & Resilience Facility. Zoals voorgesteld door de Commissie komt er verder een netwerk aan competence centres die het vaardighedentekort moeten tegengaan.

Wat nu?

Het akkoord wat nu bereikt is, is nog informeel. Het EP en de Raad moeten nu allebei het akkoord op de Verordeningen nog bekrachtigen, hetgeen doorgaans een formaliteit is. Wanneer de overeenkomst over de Chips Act officieel wordt aangenomen zal de Raad een amendement voor de Single Basic Act (SBA) voor partnerschappen binnen Horizon Europe aannemen die de Chips Joint Undertaking zal opzetten en de huidige Key Digital Technologies Joint Undertaking zodoende een naamsverandering zal geven.

Context

De Chips Act is onderdeel van een bredere ambitie van de Commissie om strategisch autonomer te worden op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering en technologie. Het doel van de Chips Act is om de aanvoer van chips veilig stellen door zowel meer chips in de EU te produceren en crisismechanismes te ontwikkelen die mogelijke tekorten van chips voorkomen. De Chips Act kan het Europees aandeel in chips op de wereldmarkt aanzienlijk vergroten. In het voorstel van de Commissie is als doel gesteld om in 2030 een marktaandeel van 20 procent in de chipsindustrie te bereiken. Zowel de Raad als het EP hadden al eerder hun positie kenbaar gemaakt. Beide instellingen spraken zich toen uit tegen het voorstel van de Commissie om te schuiven tussen financiering van Horizon Europe en Digital Europe. De Raad specificeerde echter niet waar het geld dan vandaan moest worden gehaald. Die ruimte lijkt met het huidige akkoord toch gevonden.

Mede geschreven door Lieve Dessing.