Er moet 64,6 miljard euro extra budget komen voor het meerjarig financieel kader. Dat geld gaat naar Oekraïne en migratie- en defensiemaatregelen. Horizon Europe levert 2,1 miljard euro in om dit pakket mogelijk te maken, besloten regeringsleiders tijdens een speciale Europese Raad.


Regeringsleiders financieren defensie en migratie ten koste van Horizon Europe

Extra steun aan Oekraïne en buitenlandbeleid

De kogel is door de kerk omtrent de herziening van het meerjarig financieel kader. Horizon Europe moet 2,1 miljard euro inleveren om een ingrijpende revisie mogelijk te maken. Dat besloten Europese regeringsleiders over een pakket van 64,6 miljard euro. Het grootste deel hiervan, 50 miljard euro, zal gebruikt worden om Oekraïne verder te ondersteunen. 33 miljard euro zal voortkomen uit leningen en 17 miljard uit subsidies. Daarnaast krijgt 10,6 miljard aan middelen een nieuwe bestemming, waaronder het geld dat gereserveerd was voor Horizon Europe. Ook wordt 1 miljard euro uit het EU4Health programma gehaald. Naast extra steun aan Oekraïne, wordt er onder andere extra geld vrijgesteld voor migratie en grensbeheer, nabuurschap en internationaal beleid en voor de reserve voor solidariteit en noodhulp.

Een extra toefje voor het Europees Defensiefonds 

Ook wordt er budget vrijgemaakt voor het Europees Defensiefonds (EDF): er wordt 1,5 miljard euro extra gewijd aan het EDF om investering in defensie te stimuleren. De andere drie pijlers van het Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) krijgen geen extra geld, te weten EIC, Invest EU en het Innovation Fund. De regeringsleiders willen focussen op het stimuleren van investeringen in kritieke technologieën via lopende programma’s. Zo zullen projecten die de STEP-prioriteiten ondersteunen in het vervolg 100% cofinanciering kunnen krijgen en 30% aan voorfinanciering.

Context

In december werden regeringsleiders het eens over extra financiële steun aan Oekraïne, maar kwamen niet tot een akkoord hoe dit te financieren. Het Erasmus+-budget blijft bij deze deal gespaard. Defensie komt steeds hoger op de Europese agenda te staan. Zo kwam de Commissie eind januari met het economische veiligheidspakket. In het witboek over dual-use onderzoek uit dit pakket, stelt de Commissie al dat het meer wil doen om defensie en dual-use onderzoek beter te stimuleren. Recent opende de tussentijdse evaluatie over het EDF. Tijdens de volgende Europese Raad zullen de regeringsleiders bespreken welke stappen nodig zijn voor een sterke Europese defensie-industrie.