De Europese Commissie heeft de tussentijdse evaluatie voor het Europees Defensiefonds geopend. Dit programma financiert en bevordert samenwerking in onderzoek naar defensietechnologie en de gemeenschappelijke ontwikkeling van defensiecapaciteiten. De consultatie is open tot 21 februari.


Geef nu uw mening over het Europees Defensiefonds

Commissie benieuwd naar de meningen van onderzoekers en kennisinstellingen

De Commissie vraagt belanghebbenden om input voor de tussentijdse evaluatie van het Europees Defensie Fonds (EDF). De evaluatie bestaat onder andere uit een analyse van de programmadocumentatie waaronder ook het meerjarenperspectief voor het EDF en de jaarlijkse EDF-werkprogramma’s. Daarnaast bestaat de evaluatie uit een beoordeling van de tot dusver geboekte vooruitgang en geleerde lessen van de EDF-uitvoering tot nog toe, hoewel er nog geen individuele EDF-projecten zijn afgerond. De consultatie is gericht op alle entiteiten en organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van EDF-projecten, maar ook op wetenschappelijke genootschappen en verenigingen. De Commissie heeft naast de online consultatie ook een speciale functionele mailbox opgericht voor aanvullende informatie zoals standpuntnota’s: DEFIS-EDF-INTERIM@ec.europa.eu. De Commissie vraagt specifiek onderzoekers, academische organisaties, wetenschappelijke genootschappen en verenigingen op het gebied van defensiebeleid om (on)gepubliceerd onderzoek, analyses en gegevens in te dienen via de eerdergenoemde mailbox. De publieke consultatie is open tot en met 21 februari 2024.

Context

EDF is een financieringsinstrument van de Commissie om zowel samenwerking in defensieonderzoek als de gemeenschappelijke ontwikkeling van defensiecapaciteiten teweeg te brengen. Het EDF is opgesplitst in het financieren van twee categorieën: gemeenschappelijk defensieonderzoek (2,7 miljard) en gezamenlijke projecten voor defensiecapaciteiten ontwikkeling (5,3 miljard). De doelen van het EDF zijn het versterken van de strategische autonomie van de EU, het samenbrengen van defensieonderzoek en defensie-industrie in defensietechnologie, en het voorkomen van duplicatie in defensietechnologieën. Volgens het Europees Defensieagentschap (EDA) is innovatie in defensie voor de EU cruciaal om een technologisch overwicht te behouden. Wegens aanhoudende geopolitieke rivaliteit heeft de EU volgens expertgroep ESIR strategisch onderzoeks- en innovatiebeleid nodig om haar veiligheid te garanderen. Er zijn op dit moment weinig concrete EDF-resultaten en prestaties beschikbaar voor de consultatie aangezien geen enkel EDF-project is afgerond. Daarom zal de Commissie zelf gegevens over de uitvoering van EDF-projecten verwerken mee te nemen in de evaluatie. Gegevens over de voorloperprogramma’s Preparatory Action on Defence Research (PADR) en de European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) kunnen volgens de Commissie de benodigde aanvulling bieden. Eerder deze week werd bekend dat er ook een tussentijdse evaluatie voor dual-use technologie binnen afzienbare tijd wordt geopend door de Commissie. Er lopen ook nog tussentijdse evaluaties voor Horizon Europe en Erasmus+.

 

Mede geschreven door Vincent Klein Ikkink.